Greenpeace ob eksploziji v jedrskem objektu Marcoule v Franciji

Sporočilo za javnost - september 12, 2011
Pariz/Ljubljana, Slovenija — Najprej bi radi izrazili sožalje družini delavca, ki je umrl in sočutje delavcem, ki so bili danes poškodovani v jedrskem objektu Marcoule v Franciji.

Francoska vlada mora zagotoviti stalno in natančno informiranje lokalnega prebivalstva o morebitnem sproščanju radioaktivnosti.

Informacije še vedno prihajajo in trenutno še ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo. Ob tem je potrebno poudariti, da objekt v Marcouleu ni bil vključen niti v stresne teste, ki jih je za vse jedrske objekte zahtevala francoska vlada, niti v zadnji inšpekcijski nadzor francoske uprave za jedrsko varnost.

Greenpeace je danes predstavil poročilo, namenjeno japonski vladi, ki vsebuje opis scenarija za opustitev jedrskih reaktorjev v letu 2012 ob hkratni izpolnitvi ambicioznih ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Francija se mora, podobno kot Japonska in Nemčija, odločiti o svoji prihodnosti. Lahko še naprej vztraja pri uporabi umazanih in tveganih tehnologij ali pa se odloči za zanesljivo in cenovno dostopno energijo iz obnovljivih virov.

Današnji dogodek sodi v vrsto tragičnih opominov na nevarnost jedrske energije in nas opominja, da morajo politični voditelji po Evropi in enako v Sloveniji slediti odločitvi Nemčije za opustitev jedrske energije.


Kontakt:

Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko in odnose z javnostmi,  040 165 195,

Teme