Preusmerimo Slovenijo k Zemlji prijaznim virom energije

Greenpeace pred svetovnim dnevom Zemlje

Sporočilo za javnost - april 20, 2012
Ljubljana, 20. april – V nedeljo, 22. aprila je svetovni dan Zemlje. Organizacija Združenih narodov je leto 2012 razglasila za leto trajnostne energije za vse. Greenpeace v Sloveniji zato ob dnevu Zemlje poziva Vlado RS k preusmeritvi Slovenije iz fosilne in jedrske energije k virom, ki izkoriščajo naravne danosti našega planeta.

Place for copyright and picturetext

»Slovenija je izredno bogata z obnovljivimi viri energije. Imamo gozdove, reke, veliko sonca, nekaj vetra in veliko pameti ter spretnih rok, da lahko te vire s pridom izkoristimo.«

»Vlado pozivamo, naj ustavi vse projekte, ki delajo škodo planetu in namesto tega odločneje spodbuja tiste rešitve, ki prinašajo zeleni razvoj, ustvarjajo kvalitetna delovna mesta, zagotavljajo učinkovito ravnanje z viri  in zmanjšujejo človekov negativni vpliv na okolje – kot to ponuja  pametna raba energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije.«