Brez odprave dvomov o varnosti, jedrske elektrarne ne smemo zagnati

Komentar ob zadnjem dogajanju v zvezi s poškodbami v jedrski elektrarni Krško

Sporočilo za javnost - oktober 25, 2013
Sporočilo za javnost

Ljubljana, 25. oktober 2013 - Med rednim remontom jedrske elektrarne Krško, je 8. oktobra 2013 prišlo do incidenta, ko se je 0,5 m kos gorivne palice odlomil in obležal na dnu bazena za izrabljeno jedrsko gorivo. Greenpeace zahteva, da ostane jedrska elektrarna Krško (JEK) zaustavljena, vse dokler se ne odpravijo vsi dvomi o zagotavljanju njenega varnega delovanja.

V ponedeljek, 21. oktobra 2013, sta nevladni organizaciji Greenpeace v Sloveniji in Focus, društvo za sonaraven razvoj, direktorju Uprave za jedrsko varnost, dr. Andreju Stritarju, poslali odprto pismo i), kjer sta zahtevali javna pojasnila o jedrski varnosti v luči nedavnih dogodkov v JEK, povezanih s poškodbo jedrskega goriva. Direktor dr. Stritar je v odgovoru ii) potrdil zlom gorivne palice, kar potrjuje, da so poškodbe hujše, kot je bilo prvotno predstavljeno javnosti.

Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko pri Greenpeace v Sloveniji, komentira:

»Če bi prišlo do zloma gorivne palice v času nesreče v JEK, bi to lahko močno vplivalo na zmožnost nadzora in reševanja nastale situacije. Kljub temu, da ni prišlo do izpusta radioaktivnosti v okolje in je malo verjetno, da bi to tega prišlo, gre za dogodek, ki je relevanten za varno delovanje JEK v prihodnje.

Greenpeace zahteva, da JEK ostane v zaustavljenem stanju vse dokler se ne odstranijo vsi deli goriva iz reaktorja, dokler ne bodo razlogi za poškodbo in odlom goriva pojasnjeni onkraj dvoma in dokler se natančno ne pregleda celotnega goriva iz zadnjega gorivnega cikla kot tudi vseh gorivnih elementov, ki bi naj bili uporabljeni v naslednjem ciklu.«

Jedrsko elektrarno Krško je izdelalo ameriško podjetje Westinghouse, ki tudi proizvaja jedrsko gorivo za elektrarno.

Greenpeace poziva Vlado RS k čimprejšnji preusmeritvi slovenske energetike v smer čistih in varnih obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije ter energetski učinkovitosti, da bi na ta način lahko čim prej opustili uporabo jedrske energije.

Opombe:
i) Greenpeace v Sloveniji, 21. 10. 2013, http://www.greenpeace.org/slovenia/si/Medijsko-sredisce/zadnje-objave/_jek/
ii) URSJV,24.10.2013, http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5760/9952a3a3eb8d7ef3dae07c066c245385/

Več informacij:
Dejan Savić, Greenpeace v Sloveniji, , 040 165 195