Rezultatov poročila ne gre jemati lahkotno

Greenpeaceov odgovor na odziv HSE-ja po tiskovni konferenci

Sporočilo za javnost - junij 18, 2012
Ljubljana, 18. junij - V organizaciji Greenpeace v Sloveniji želimo ponovno izpostaviti, da rezultate poročila "Družbeni strošek energije iz Šoštanja" ni za jemati lahkotno.

Gre za poročilo, ki v celoti temelji na metodologiji, ki jo je uporabila Evropska agencija za okolje (EEA) v svojem poročilu "Razkrivanje stroškov onesnaževanja zraka iz industrijskih objektov v Evropi", ki je bilo objavljeno novembra 2011 in v katerem je obravnavana tudi Termoelektrarna Šoštanj. Omenjeno poročilo zajema podatke za leto 2009, mi smo te podatke ažurirali in v metodologijo vnesli novejše podatke, to je za leto 2010. Za izračun vplivov onesnaženja zraka zaradi obratovanja TEŠ6 smo uporabili samo vrednosti, ki jih TEŠ navaja v Noveliranem investicijskem programu 4 in tiste vrednosti, ki jih dovoljuje okoljevarstveno dovoljenje, podeljeno za TEŠ6. Čeprav je EEA pri izračunu gospodarskih stroškov ocenila število smrti kroničnih obolenj, ki jih je povzročilo onesnaženje, teh ocen ni izdala. Greenpeace je na podlagi dostopnih podatkov o izpustih in metodologije CAFE-CBA 2005, ki jo je uporabila tudi EEA, ocenil posledice, ki jih obratovanje teh lignitnih obratov predstavlja za zdravje ljudi, kot na primer smrt, kronična obolenja ter hospitalizacija.

Da gre za preverjeno in priznano metodologijo, je potrdila tudi Agencija RS za okolje, v svoji izjavi za med drugim tudi RTV Slovenijo, ki jo je le-ta objavila v prispevku dne 13. Junija 2012 v Tv Dnevniku.

Na tem mestu naj ponovno poudarimo, da je TEŠ poslovni subjekt, katerega glavna dejavnost je proizvodnja električne energije. V nobenem primeru ne gre za neodvisno in strokovno inštitucijo, ki bi bila pooblaščena za opravljanje podrobnejših analiz in meritev, ki se nanašajo na vplive na javno zdravje, tako kot za to nismo pooblaščeni mi. Takšne analize in raziskave je zato potrebno prepustiti tistim institucijam, ki so za to poklicane. Evropska agencija za okolje je renomirana evropska inštitucija, k redno objavlja takšne in podobne analize, ki so v pomoč odločevalcem pri odločanju o nekaterih strateških usmeritvah in projektih.

V organizaciji Greenpeace ugotavljamo, da so rezultati poročila šokantni in da mora biti splošna javnost obveščena tudi o takšnih, za investitorja oz  TEŠ zelo neprijetnih dejstvih. Ne samo Evropska okoljska agencija temveč tudi inštitucije kot so OECD v svojih zadnjih poročilih ugotavljajo, da onesnaženje zraka postaja v zadnjem času največje tveganje, tako za okolje kot za zdravje ljudi.

Z izgradnjo šestega bloka, bo TEŠ ostal največji posamični onesnaževalec zraka v Sloveniji, ne glede na izboljšanje tehnoloških in okoljskih parametrov. Priznavamo, da je TEŠ v zadnjih desetletjih uspešno pripomogla k delni sanaciji Šaleške doline, a to ne zabriše dejstva, da jo bo s svojim obratovanjem še skoraj pol stoletja nadalje onesnaževal. Na tem mestu naj tudi izpostavimo, da poročilo samo nikjer ne omenja, da so negativni vplivi na zdravje ljudi omejeni samo na Šaleško dolino, saj bi to bila neprimerna in nestrokovna trditev. Onesnaženje zraka zaradi kurjenje lignita V Šoštanju ni omejeno samo na Šaleško dolino, tako  kot škoda nastala narodnemu gospodarstvu zaradi nadaljnjega kurjenja lignita pada na pleča vseh nas. Onesnaženje zraka povzroča prerane smrti, večjo stopnjo obolevnosti, hospitalizacije ter nenazadnje škoduje tudi gospodarstvu zaradi povečanega števila bolniških staležev in s tem zmanjšanje produktivnosti. Lignit kot energent tudi daleč največ prispeva k pospeševanju podnebnih sprememb, in soočanje z naraščajočimi temperaturami bo zahtevalo velike finančne vložke, ki jih bomo ponovno zagotavljali davkoplačevalci in ne nujno tisti, ki za nastalo situacijo nosijo odgovornost.

V kolikor bi v investicijsko ceno TEŠ6 zajeli tudi vse zgoraj omenjene stroške, bi se vrednost te investicije povečala za najmanj petkrat. Verjamemo, da za ta denar Slovenija lahko dobi energijo iz čistejših in človekovemu zdravju in življenju neškodljivih virov. Evropska okoljska agancija temveč tudi inštitucije kot so OECD v svojih zadnjih poročilih ugotavljajo, da onesnaženje zraka postaja njavečje tveganje, tako za okolje kot za zdravje ljudi.

 


 

Opomba: Sporočilo za javnost smo pripravili v odgovor na odziv HSE-ja na našo torkovo konferenco. Odziv je dostopen na spletni strani HSE.