Komisija države opozarja, naj se ne odrečejo koristim obnovljivih virov energije

Sporočilo poziva k izvrševanju zakona EU o obnovljivih virih energije in se dotakne možnosti za prihodnost po letu 2020

Sporočilo za javnost - junij 6, 2012
Bruselj, 6. Junij 2012 –

Evropska komisija bo evropske vlade pozvala, naj podprejo razvoj pridobivanja energije iz obnovljivih virov in s tem sprostijo svoj polni okoljski ter gospodarski potencial. Uradna priporočila – ki bodo vsebovana v sporočilu, objavljenem danes tekom dneva – pozivajo k „doslednemu“ izvajanju in uveljavljanju obstoječe zakonodaje EU o obnovljivih virih energije. Komisija jem prav tako napovedala, da bo raziskala možnosti za cilje glede obnovljivih virov energije do leta 2030.

Po besedah Komisije bodo države morale „postopno odpraviti subvencije na fosilna goriva“ in odstraniti „izkrivljanju trga“, da bodo s tem omogočile, da bodo obnovljivi viri energije postali popolnoma konkurenčni. Komisija je prav tako izjavila, da bi obnovljivi viri energije do leta 2030 lahko ustvarili več kot tri milijone delovnih mest, če bodo se stopnje naložb ohranjale.

Direktiva EU o obnovljivih virih predstavlja temeljni kamen evropskih okoljskih in energetskih politik ter je, kljub večji gospodarski recesiji v območju, pripomogla k prepričljivi rasti v sektorju. Komisija je države opozorila, naj ne izgubijo svoje odločnosti in obljubila, da bo pripravila smernice za reforme državnih programov podpore obnovljivim virom energije, da se preprečijo prekinitve.

Leta 2012 je Španija nenadno prenehala z vsakršno podporo obnovljivim virom energije, medtem ko je ohranila subvencije za ogljično intenzivne elektrarne na premog, ki so jih uvedli leta 2010.

Frauke Thies, direktorica za energetsko politiko EU pri Greenpeaceu, je dejala: „Komisija evropske vlade poziva, da naj sprejmejo koristi, ki jih ponujajo obnovljivi viri energije, in prenehajo subvencionirati fosilna goriva. Neprekinjeno vlaganje v zeleno energijo se bo izplačalo, ker bo to pomenilo več delovnih mest, nove tehnologije in čistejše okolje. Da bi izkoristila še več ugodnosti, je naslednji logični korak EU, da začne s postavitvami ciljev glede obnovljivih virov energije za leto 2030.

Konec

Kontakt: Tina Čeligoj, predstavnica za odnose z javnostmi in koordinatorka prostovoljcev; , 040 430 088

Več informacij:

Frauke Thies – direktorica za energetsko politiko EU pri Greenpeaceu: +32 (0)477 790415,