»Zaščiti morja je naša skupna odgovornost. Kaj nove ladje, če ni česa loviti!«

Greenpeaceova predaja podpisov proti prekomernemu ribolovu

Sporočilo za javnost - december 3, 2012
Ljubljana, 26. julij 2012 -

Danes je Greenpeace ministru za kmetijstvo in okolje, Francu Bogoviču, predal kartice, ki so jih v okviru kampanje »Ustavimo prekomerni ribolov« podpisali državljani iz več kot 150 krajev Slovenije. Z aktivnostjo so opozorili na obstoječi problem netrajnostnega izlova ribjih staležev v evropskih vodah in ministra Bogoviča tako ponovno pozvali, da se v okviru reforme skupne ribiške politike EU zavzame za trajnostne rešitve.

Vodja Greenpeace v Sloveniji, mag. Nina Štros, komentira:

»Slovenija se uvršča med ribiške narode. S to dejavnostjo je povezana naša kulturna identiteta, pa tudi preživetje ribičev, ki so od tega naravnega vira odvisni. Ravno za to moramo ta naravni vir zaščititi za prihodnje rodove, ob enem pa poskrbeti, da bodo tisti ribiči, ki izvajajo svojo aktivnost trajnostno in v skladu z naravnimi omejitvami, to lahko počeli še vrsto prihodnjih let. To mora biti tudi glavno vodilo naših politikov, ki se prav sedaj ukvarjajo z reformo skupne ribiške politike EU. Morda je to naša zadnja priložnost.«

Naša morja so ogrožena. V Sredozemskem morju smo prekomerno izlovili kar 82 % ribjih vrst, v Atlantskem oceanu pa 62 %. Celotno ribiško ladjevje držav EU lahko namreč ulovi dva- do trikrat več rib, kot jih lahko ribji staleži naravno nadomestijo. Ribiči nemalokrat tudi do 60 % ulovljenih rib (mrtvih ali umirajočih) odvržejo nazaj v morje, ker njihova prodajna cena na trgu ni zelo visoka ali pa ker so presegli njim določeno kvoto ulovljenih rib. V njihovih mrežah se velikokrat znajdejo tudi živali, ki tja ne sodijo.

Evropska unija je v postopku spreminjanja skupne ribiške politike, s čimer lahko konča iztrebljanje življenja v naših morjih in sprejme ukrepe za ribištvo, ki bo skladno z naravno zmožnostjo obnavljanja ribjih staležev in uglašeno s priporočili znanstvenikov na tem področju. Ministri so v Svetu EU za ribištvo prvi del svoje naloge opravili slabo in sedaj sev kratkem  pričakuje mnogo bolj ambiciozno stališče Evropskega parlamenta. Slovenija bo tako dobila priložnost za popravni izpit.

Mag. Štros ob tem dodaja:

»Vemo, da se je v preteklosti pri upravljanju našega skupnega dobrega, tudi ribjih staležev, zgodilo veliko nepotrebnih napak. A danes je čas, da se na teh napakah tudi nekaj naučimo in uberemo drugačno pot. Imamo še eno možnost, da Slovenija prilagodi svoje stališče do skupne ribiške politike tako, da bo v skladu s pričakovanji vseh, ki so podpisali ta poziv ministru..«

»Naša ribiška flota je majhna in specifična. Minister se mora zavedati, da ne glede na vse njegove napore zagotoviti več denarja,  bodo večje ribiške nacije EU tega denarja dobile veliko več. Če je ta denar namenjen modernizaciji vseh ribiških plovil neselektivno, bomo ponovno odnesli ta krajšo. Zmotno je prepričanje, da v našem ribiškem sektorju ni težav. Glede na naravne danosti imamo tudi v Sloveniji podeljenih preveliko število dovoljenj. Ne samo, da to zmanjšuje zmožnost preživetja tistih ribičev, ki so od tega vira finančno odvisni, temveč tudi na dolgi rok ogroža obstoj tega sektorja.

Zato je na mestu poziv ministru, da Slovenija končno zavzame tako stališče, ki bo pisano na kožo našim malim priobalnim ribičem, ki že danes v veliki večini izvajajo ribolovne aktivnosti na okolju in družbi najsprejemljivejši način. Glavni omejitveni faktor preživetja ribičev ni v velikosti njihovih plovil, temveč v tem, ali bo v morju še sploh kaj za uloviti. Skrbi nas, da politika tega ni sposobna uvideti.«

Opomba:

(1) Fotografije predaje so na voljo na naši spletni strani. Foto: Greenpeace/Ristič

http://www.greenpeace.org/slovenia/si/multimedija/Fotografije/S-isto-energijo-do-razvojnega-preboja-Slovenije21111/
(2) Julija smo na Kongresnem trgu izvedli štiridnevni dogodek, o katerem ste bili tudi obveščeni. Fotografije iz dogodka so dostopne na http://www.greenpeace.org/slovenia/si/multimedija/Fotografije/S-isto-energijo-do-razvojnega-preboja-Slovenije21/.

(3) K ozaveščanju ljudi o pomenu varovanja morij in oceanov lahko prispevamo tudi z video vsebinami. Na spodnji povezavi so trije video posnetki (s slovenskimi podnapisi), ki lahko pomagajo širiti sporočilo o potrebnih spremembah. Povezave lahko dodate pod članke na spletu ali pa bralce usmerite na našo spletno stran: www.greenpeace.si, kjer si lahko ogledajo te posnetke.

- Prekomeren ribolov http://www.youtube.com/watch?v=-CepmB1rFzI

- Kaplja v morje http://www.youtube.com/watch?v=olpcLUEd92g

- Poslednji ribiči http://www.youtube.com/watch?v=UtLUsQy0cYM&feature=player_embedded

 

 

Kontakt:

Nina Štros, vodja aktivnosti Greenpeace v Sloveniji, , 040 871 530.

 

 

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, zaščito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne sprejema finančnih sredstev inštitucij EU, vlad, korporacij ali političnih strank.