Zadnji žebelj v krsto Službe Vlade RS za podnebne spremembe

Podnebna politika se seli v nepregledne kuloarje Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Sporočilo za javnost - marec 9, 2012
Ljubljana, 9. Marec 2012 – Danes so poslanci in poslanke Državnega zbora na izredni seji obravnavali Zakon o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki med drugim podnebno politiko seli nazaj na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter hkrati ukinja Službo Vlade RS za podnebne spremembe (SVPS). Odločitev prihaja prav na dan, ko okoljski ministri EU v Bruslju razpravljajo in potrjujejo potrebo po nadgradnji obstoječih podnebnih ciljev EU in postavitvi mejnikov za leto 2030 in 2040.

Obstoj SVPS ni obvezen predpogoj za izvajanje aktivne podnebne politike v Sloveniji, a je z vidika učinkovite in uspešne realizacije potrebnih ukrepov za naslavljanje podnebne krize bistvenega pomena vključevanje podnebne politike v odločevalski proces na horizontalni in medsektorski ravni.

Današnjo odločitev DZ mag. Nina Štros, vodja Greenpeace CEE v Sloveniji, komentira:

»Naivno bi bilo pričakovati, da bo predlagana umestitev podnebne politike v Direktorat za okolje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dejansko pomenila korak naprej v pripravi in izvajanju podnebnih ukrepov. Ne samo, da se s to potezo področje v celoti marginalizira in enači z okoljskim problemom. S  praktičnega vidika bo nemogoče, da predlagana umestitev omogoča pripravljavcem politike v prvi meri dostopati do ministra samega, kaj šele da bodo slednji lahko ohranili možnost sodelovanja pri in vplivanja na pripravo drugih sektorskih in razvojnih politik naše države. Papir sicer prenese marsikaj, praksa pa pokaže drugače«.

»Slovenija se je v preteklih letih uspela postaviti ob bok najuspešnejših držav EU, kot so Nemčija, Francija, Velika Britanija in drugih, ki v zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prilagajanju na podnebne spremembe ne vidijo le problema, temveč predvsem razvojni izziv. Današnja odločitev nas ne navdaja z optimizmom, da bo Slovenija znala te priložnosti izkoristiti v boju proti trenutni gospodarski krizi, kjer je vsako novo delovno mesto več kot potrebno,” še zaključuje.

Greenpeace poziva ministra za pravosodje in javno upravo, dr. Senka Pličaniča, da predlaga Vladi oblikovanje Direktorata za podnebje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kar bi vsaj delno zagotovilo optimalnejši položaj za nadaljnje izvajanje podnebne politike. S tem ne bi bilo ogroženo sprejemanje že pripravljene Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do 2050, ki čaka na odločevalce in katere sprejem je v skladu z zapisanim v “Pogodbo za Slovenijo 2012-2015”.


Več informacij:

Mag. Nina Štros, 040 871 530,

 

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, zaščito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne sprejema finančnih sredstev inštitucij EU, vlad, korporacij ali političnih strank.