Z uporabo te spletne strani soglašate z uporabo spletnih piškotkov. Preberi več

Vizija, poslanstvo, vrednote

Stran - oktober 3, 2016
Greenpeace deluje v skladu z nekaj ključnimi vrednotami, ki se zrcalijo v vseh naših kampanjah in so naše vodilo kjer koli in pri čemer koli.

Vizija (Slovenija do leta 2027)

Slovenija je stabilna, delujoča demokracija in je na poti pravičnega prehoda iz fosilnih goriv na 100 % obnovljive vire v skladu s ciljem omejitve globalnega segrevanja pod 1,5 °C.

Poslanstvo

 • S strokovnim delom vplivamo in sooblikujemo nacionalne in evropske politike za pospeševanje prehoda na 100 % OVE.
 • Prispevamo strokovne podlage za razprave v energetiki, zagovarjamo pravično in nadzorovano opuščanje fosilnih goriv ter dvigujemo ambicije glede hitrosti in obsega prehoda države na 100 % OVE.
 • Opozarjamo in javno izpostavimo neprimerne odločitve različnih družbeno relevantnih akterjev, ki lahko ogrozijo uresničenje podnebno-energetskih ciljev.
 • Smo del širšega podnebnega gibanja, vanj vključujemo nove zaveznike ter poskušamo tvorit širše družbeno soglasje glede nujnosti in hitrosti podnebne tranzicije.
 • Stremimo k povezovanju nacionalnih kampanj z evropskimi in globalnimi kampanjami.
 • Z javnimi aktivnostmi in deljenjem znanja krepimo vlogo posameznikov družbi.
 • Z našim delom spoštujemo ter skušamo krepiti demokratične procese in institucije pravne države, si prizadevamo za zmanjševanje polarizacije družbe in nasprotujemo vsem oblikam nestrpnosti.
 • Prispevamo h krepitvi okoljevarstvenega gibanja z deljenjem znanja in drugimi viri, ki jih imamo na razpolago.
 • Smo stabilna, verodostojna in strokovna organizacija.

Vrednote

 • Neodvisnost
 • Nenasilje
 • Spodbujamo vrednotenje narave zaradi nje same in ne zaradi njene ekonomske vrednosti.
 • Sprejemamo raznolikost mnenj ter spodbujamo spoštljiv in argumentiran dialog kot način iskanja skupnih rešitev
 • Smo verodostojni, izhajamo iz znanstvenih dejstev in govorimo resnico
 • Zavezani smo načelom demokratične družbe, pravni državi ter nasprotujemo vsem oblikam nestrpnosti in diskriminacije
 • Delujemo neodvisno od vseh političnih strank
 • Delujemo dolgoročno
 • Skrbimo za dobrobit zaposlenih in smo družini prijazna organizacija
 • Svoje kampanje in aktivnosti snujemo na način, da se jim lahko pridružijo tudi zunanji partnerji
 • Delujemo transparentno in odkrito
 • Prizadevamo si za socialno pravične rešitve, ki ne izključujejo najranljivejših skupin prebivalstva

Teme