Greenpeace v Sloveniji

Stran - september 23, 2011

Greenpeace je s svojo prisotnostjo v Sloveniji pričel jeseni 2007, nekaj mesecev preden je Slovenija prevzela mesto predsedujoče Svetu EU. Projekt, ki je bil osredotočen na slovensko predsedovanje EU smo izvajali skupaj s slovensko nevladno organizacijo Umanotera. Po izteku projekta smo sprejeli odločitev, da s svojo prisotnostjo v Sloveniji nadaljujemo, sicer v malo manjšem obsegu, a še vedno v sodelovanju z Umanotero. To sodelovanje je trajalo vse do konca januarja 2011, od takrat dalje pa Greenpeace v Sloveniji deluje samostojno. Vse od začetka je vodja organizacije v Sloveniji mag. Nina Štros. Greenpeace v Sloveniji deluje pod okriljem matične pisarne, to je Greenpeace Srednja in Vzhodna Evrope, s sedežem na Dunaju v Avstriji.

Solidarnostni shod za Japonsko na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Foto: Greenpeace

Področja na katerih poskušamo biti aktivni so številna, res pa je, da prevladuje problematika povezana s podnebnimi spremembami (nov mednarodnih podnebni sporazum, zaustavitev krčenja gozdov, zaščita oceanov...), energetskimi vprašanji (zagotavljanje Energetske(R)evolucije, opuščanje jedrske energije...) ter gensko spremenjenimi organizmi. Na teh področjih se aktivno udejanjamo tudi v Sloveniji, medtem ko se na ostale izzive odzivamo glede na razpoložljive kapacitete.

Pri svojem delu se predvsem osredotočamo na tiste posameznike in skupine, ki v Sloveniji odločajo. Predvsem gre za politike, različne strokovnjake in ljudi, ki delajo na naših ministrstvih in uradih. Naša glavna, a ne edina aktivnost, je spremljanje Slovenije in njenega odziva na predloge evropskih politik in predlogov zakonodaje ter kakšna stališča zavzema v Bruslju. Druge aktivnosti pa se nanašajo na implementacijo evropske zakonodaje ter pripravo nacionalnih usmeritev. Seveda se povezujemo tudi z ostalimi okoljskimi nevladnimi organizacijami ter strokovnjaki, s pomočjo katerih lahko uspešneje dosegamo zastavljene cilje.

Več informacij o našem delu lahko najdete kar na tej strani -- tiste, za nas najbolj pomembne so in bodo tudi v prihodnje razpoložljive v slovenskem jeziku, druge ostajajo v angleškem jeziku.

Več o prostovoljnem delu si lahko preberete TU.

V kolikor bi se nam želeli pridružiti, izreči podporo našemu delu oziroma z nami sodelovati, pošljite email na . Obljubimo, da vam bomo odgovorili v čim krajšem času.