Kampanje, na katerih trenutno delamo v Sloveniji

 

 

Čista energija

Vlade in druge avtoritete morajo vztrajno zahtevati pospeševanje obnovljive energije in energetsko učinkovite tehnologije, kar bo pripomoglo proti spremembam podnebja. Za napredovanje k obnovljivim virom energije in energetsko učinkovitost Greenpeace skrbi s konkretnimi rešitvami.

 

 

Jedrska energija

Umazana, nevarna in draga: jedrska energija ni niti varna niti čista. Varna stopnja radioaktivnega sevanja ne obstaja in čeprav onesnaževanje pri jedrski energiji ni vidno, še ne pomeni, da je čista.

 

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe niso tipičen okoljski problem in reševanje podnebne krize zahteva rešitve na vseh nivojih in čez cel horizont sektorskih politik.

 

 

Naši oceani

Naši oceani so v nevarnosti. Z nemarnim ravnanjem in prekomernim ribolovom uničujemo ribje zaloge in morske ekosisteme v morjih in oceanih našega Planeta.

 

 Onesnaževanje s strupenimi kemikalijami

Strupene kemikalije v našem okolju ogrožajo reke in jezera, zrak, zemljo in oceane ter s tem tudi nas in našo prihodnost. Kljub temu pa industrijski obrati vsako leto proizvedejo in izpustijo v okolje na tisoče kemičnih spojin, večinoma brez ali z zelo malo razumevanja, kako te spojine vplivajo na ljudi in okolje.

 

Gozdovi

Maja 2005 so nove statistične raziskave pokazale, da je stopnja izkrčenih gozdov na leto do avgusta 2004 dosegla nov rekord: 26.130 km2 oziroma šest razdalij metov nogometne žoge na minuto.

 

Genski inženiring

Genski inženiring (GI) omogoča znanstvenikom, da z manipulacijo genov ustvarijo rastline, živali in mikroorganizme na način, ki se ne pojavlja v naravi in s tradicionalnimi tehnikami križanja ne more biti dosežen.