Onesnaževanje z nevarnimi kemikalijami

Strupene kemikalije v našem okolju ogrožajo reke in jezera, zrak, zemljo in oceane ter s tem tudi nas in našo prihodnost.

 

 

Proizvodnja, prodaja, uporaba in izpust številnih sintetičnih kemikalij v okolje predstavljajo grožnjo zdravju ljudi in okolju.

Kljub temu pa industrijski obrati vsako leto proizvedejo in izpustijo v okolje na tisoče kemičnih spojin, večinoma brez ali z zelo malo razumevanja, kako te spojine vplivajo na ljudi in okolje.

Voda

Voda je nujna za življenje, vendar pa je tudi najbolj ogrožena dobrina na svetu. Greenpeace se zavzema za zaustavitev industrijskega zastrupljanja naših voda z nevarnimi kemikalijami, ki se po izpustu v okolje zelo počasi razgradijo in negativno vplivajo na naše zdravje. Skupaj lahko zahtevamo, da podjetja in vlade takoj ukrepajo in razstrupijo naše reke, naš planet in s tem tudi našo prihodnost.

Teme