Umazano perilo

Stran - marec 22, 2012
Greenpeace je največjim in najbolj priljubljenim svetovnim blagovnim znamkam postavil izziv: pozivamo jih, naj v sodelovanju s celotno verigo svojih podizvajalcev prenehajo z izpuščanjem strupenih kemikalij v naše vode.

Greenpeace se zavzema za zaustavitev industrijskega zastrupljanja naših voda z nevarnimi kemikalijami, ki se po izpustu v okolje zelo počasi razgradijo in negativno vplivajo na naše zdravje. Detox kampanja, ki smo jo začeli izvajati julija 2011, izpostavlja povezave med največjimi svetovnimi blagovnimi znamkami in onesnaženostjo vode s strupenimi kemikalijami.

Svetovne korporacije Nike, Adidas, Puma, H&M, C&A in Li-Ning so sprejele izziv razstrupljanja in so se že zavezale k aktivnemu prizadevanju za prenehanje onesnaževanja okolja. Številne blagovne znamke še niso sprejele izziva in pozivamo jih, da razstrupijo proizvodnjo oblačil in s tem tudi našo prihodnost.

Umazano perilo: ponovno v pranje

Nova raziskava, ki jo je naročil Greenpeace International, je pokazala, da ostanki nevarnih kemikalij, nonilfenol etoksilatov (NPE)i, ki se uporabljajo v proizvodnji tekstila, ostanejo v veliko oblačilih, ki jih prodajajo velike mednarodne blagovne znamke. Med pranjem se velik delež teh kemikalij izpere in posledično se izpustijo v reke, jezera in morja, kjer iz njih nastane še bolj strupena snov, ki je tudi hormonski motilec, nonilfenol (NP). To se lahko zgodi kjerkoli na svetu, kjer se prodajajo in perejo oblačila, in pomeni, da znamke svoje kupce pahnejo v to, da nevede postanejo sokrivci pri izpustu teh nevarnih snovi v javno vodno omrežje.


Osnutek poročila v slovenskem jeziku