Reforma skupne ribiške politike EU

Po skoraj dveh letih pogajanj, ki so nastopila prvič po desetletju zatišja, je EU naredila velik korak v smeri končnega dogovora o reformi Skupne ribiške politike.

 

Skupna ribiška politika (SRP) je skupek pravil, ki urejajo ribiško ladjevje vseh držav EU, ne glede na to, kje ribarijo. Ureja, kdo lahko izvaja ribolov ter kaj, kje in kako dolgo je dovoljeno loviti. Prvič po desetih letih so leta 2011 začela pogajanja o reformi in konec maja sta Evropski parlament in Svet ministrov sprejela zadovoljiv kompromis o nadaljnem ravnanju z našimi morji.

Reforma ribiških pravil EU bo zagotovila:

  • zaustavitev prekomernega ribolova večine ribjih staležev do leta 2015 (razen v izjemnih primerih, ko bi lahko omejitev ribolova resno ogrozila socialno in ekonomsko prihodnost ribiške flote)
  • obnovitev ribjih staležev na trajnostno raven
  • da vlade držav EU izključijo prekomerne zmogljivosti svojih flot
  • da vlade držav EU uporabijo transparentne okoljske in družbene kriterije pri dodeljevanju dostopa do morskih lovišč in kvot
  • prepoved prekomernega ribolova v vodah drugih držav
  • zmanjšanje dovoljene količine zavržkov

 

Prihodnost je v trajnostnem ribolovu

Naša morska ribja lovišča, nekoč tako polna življenja, se izčrpavajo in krčijo. Že 60 % ribjih staležev je prekomerno izlovljenih, na morju pa ostaja preveč velikih ladij, ki lovijo vse manj rib.

Trajnostni ribolov je morju prijazen in bolj učinkovit od drugih vrst ribolova, saj uporablja selektivne metode, zato je ulovljenih zelo malo nezaželenih rib in je vpliv na okolje minimalen. Poleg tega so tej ribiči del skupnosti, katerim dajejo identiteto in skrbijo, da se tradicija prenaša na naslednje rodove. Samo tako lahko ohranimo naša morja in dediščino, ki se je prenesla skozi številne generacije.

 

Foto: Greenpeace/Ristič
© Greenpeace / Tanja Ristič

  

 

 

Teme