Vlade in druge avtoritete morajo vztrajno zahtevati pospeševanje obnovljive energije in energetsko učinkovite tehnologije, kar bo pripomoglo proti spremembam podnebja. Pospeševanje sprejemanja resnično trajnostne energije se bo v prihodnosti izkazalo kot množica okoljskih, ekonomskih in socialnih ugodnosti, ki jih obnovljiva energija lahko ponudi.

Za napredovanje k obnovljivim energijskim virom in energetsko učinkovitost Greenpeace skrbi s konkretnimi in prizadevnimi merjenji.

Državljani smo za čisto energijo. Foto: Greenpeace/Ristič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET NAČEL TRAJNOSTNE ENERGETIKE:

 • Konec razsipavanja z energijo
  Najbolj sprejemljiva energija je tista, ki je ne porabimo. Zmanjšanje rabe energije in učinkovita raba proizvedene energije naj imata prednost pred gradnjo novih elektrarn. Več ...
 • Upoštevanje varne energije
  Zanašanje na jedrsko energijo in energijo iz fosilnih goriv prinaša tveganja. Več ...

  Prehod v čisti energetski sistem
 • Do leta 2050 lahko preidemo na stoodstotno obnovljiv energetski sistem, kar naj postane cilj vseh relevantnih strateških dokumentov. Več ...

 • Podpora zelenim delovnim mestom
  Študije kažejo, da bo lahko na vsako delovno mesto, ki bo opuščeno v premogovni in jedrskih industriji, ustvarjenih sedem novih delovnih mest v sektorjih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Več ...

 • Transparenten način sprejemanja odločitev
  Veliki razvojni projekti zahtevajo široko soglasje, dostop do informacij javnega značaja, tehtanje argumentov iz javne razprave in konstruktivno upoštevanje ključnih pomislekov so osrednje sestavine kakovostne in s širokim soglasjem podprte politike. Več ... 

 

Naše globalne kampanje