Hidroenergija

Stran - april 23, 2014
Hidroenergija je energija vode. Tekoča voda predstavlja ogromno količino naravne energije, pa naj bo to tekoča reka ali valovi v oceanih. Samo pomislite na uničujočo silo reke, ki spreminja svoje bregove in povzroča poplave ali pa visoke valove, ki vdirajo na ravninske obale. Predstavljate si lahko, kakšno moč ima energija vode

23. april 2014

 

To energijo lahko zajamemo in spremenimo v elektriko. Proizvodnja elektrike iz hidroenergije ne povzroča izpusta plinov, ki povzročajo učinek tople grede. Prav tako je to obnovljiv vir, saj se vodni krogotok in zemeljski hidrološki cikel nenehno obnavljata. Vse kar potrebuje sistem hidroenergije je stalen vir tekoče vode (npr. potok ali reka). Za razliko od vetrne ali sončne energije, lahko ta vir zagotavlja proizvodnjo električne energije 24 ur na dan.

Energija valovanja


Svetovni odbor za energijo ocenjuje, da bi lahko iz energije valovanja vsako leto proizvedli dva teravata elektrike. To je dvakratna vrednost trenutne svetovne proizvodnje elektrike in je enaka proizvodnji energije iz 2.000 velikih naftnih, premogovnih ali jedrskih elektrarn. Obnovljiva energija, shranjena v oceanih (če bi jo lahko vso zajeli), bi 5.000 krat presegla trenutne svetovne potrebe po elektriki. Do sedaj je bila ideja zajemanja te energije le teoretična možnost. Dejstvo je, da gre za tehnologijo, ki je še vedno v razvoju. Trenutno se še ne da oceniti, kako kmalu bo in v kolikšnem obsegu lahko prispevala k globalni energetski sliki.


Energija rek


Hidroenergija zajema energijo iz vode, ko ta teče iz višjih nivojev v nižje (ko voda teče po strugi navzdol). Večji kot je padec, več energije ima voda in več elektrike lahko proizvedemo.

Gradnja večjih hidroelektrarn običajno zahteva gradnjo jezov, to pa posledično tudi potopitev velikih ekosistemov. Prav tako je pri umeščanju teh objektov potrebno upoštevati vodne potrebe naselij, kmetijstva in tudi ekosistemov, ki se nahajajo dolvodno ob rekah.

Male hidroelektrarne lahko prav tako proizvedejo velike količine elektrike, s tem da za njihovo delovanje ni potrebnih večjih zajezitev. Hidroelektrarne so na podlagi proizvodnje elektrike kvalificirane kot »male«, »mini« ali »mikro«. Njihova prednost je v tem, da za proizvodnjo elektrike bistveno ne spreminjajo toka vode oz. njene naravne poti.

 

23. april 2014

 


V letu 2012 je svetovna proizvodnja elektrike z vodne energije znašala 3.700 TWh (REN21.net), kar predstavlja 16 % svetovnih potreb po elektriki. Projekcije kažejo, da se bodo svetovne kapacitete povečale z 1.067 GW (v letu 2011) na 1.680 GW v letu 2035 (World Energy Outlook 2012).

V Sloveniji je vodnega potenciala za 10 TWh: na Dravi 2,9 TWh, Savi 2,8 TWh, Soči 1,1 TWh, Muri 0,7 TWh, Idrijci 0,3 TWh in Kolpi 0,2 TWh. Ob gradnji manjših hidroelektrarn na manjših rekah in potokih pa bi lahko proizvedli še okoli 1,3 TWh elektrike.