Miti o obnovljivih virih energije

Rešitve za zdravo in varno okolje ne smejo ovirati miti, predsodki in zastareli podatki

Stran - maj 27, 2014
MIT 1: OBNOVLJIVA ENERGIJA JE PREDRAGA

V zadnjih letih so se stroški vetrne in sončne energije znatno znižali. Danes so tehnologije obnovljive energije najbolj ekonomična rešitev za nove potrebe zmogljivosti v vse večjem številu držav in regij ter so običajno tudi najbolj ekonomična za nove potrebe zmogljivosti, povezane z omrežjem, kjer je na voljo dovolj dobrih virov.

 • Citigroup: Doba obnovljive energije se začenja. V ZDA je vse bolj stroškovno konkurenčna z energijo, pridobljeno iz premoga in plina, ter z jedrsko energijo.
 • HSBC: Vetrna energija je danes stroškovno konkurenčna energiji iz na novo zgrajenih obratov na premog v Indiji. Sončna energija naj bi primerljivost dosegla nekje med letoma 2016 in 2018.
 • Deutsche Bank: Sončna energija je postala konkurenčna brez subvencij v vsaj 19 trgih po svetu. V 2014 naj bi cene še padle.
 • Obnovljiva energija brez subvencij je postala cenejša kot električna energija iz novih elektrarn na premog in plin v Avstraliji.
 • Vetrna energetika pozitivno vpliva tudi na slovensko gospodarstvo - begunski Elan je namreč eno od podjetij, ki izdeluje komponente za vetrne elektrarne (vir: Delo).

Primerjave pa se ne končajo tukaj. Za vetrno in sončno energijo ni nikakršnih začetnih stroškov. Torej, če mora operater za pridobivanje električne energije v elektrarni na premog najprej premog kupiti (kjer že samo premogovništvo povzroča ogromne stroške v smislu okolja), pri sončni in vetrni energiji ni takšnih začetnih stroškov – sončna svetloba in veter ne staneta nič. Posledično, slednji na trgu električne energije zamenjata dražjo obliko proizvodnje le-te, kar vodi v zmanjšanje veleprodajne cene električne energije. To je seveda dobra novica za potrošnike, ni pa presenečenje, da je slaba za proizvajalce umazane energije.

 

SKRITI STROŠKI PRIDOBIVANJA ENERGIJE IZ PREMOGA IN JEDRSKE ENERGIJE

28. maj 2014

Če za trenutek pozabimo na tržne cene, prinašata energija, pridobljena iz premoga, in jedrska energija ogromne skrite stroške, ki pa niso vključeni v ceno, ki jo plačujete za električno energijo.


Govorimo seveda o stroških onesnaženja vode, vplivov na zdravje, velikega negativnega vpliva elektrarn na vodno okolje in podnebnih sprememb. V Združenih državah, na primer, takšni stroški po konzervativnih izračunih podvojijo ali celo potrojijo ceno 1 kWh električne energije, pridobljene iz premoga. V Južni Afriki energetsko podjetje Eskom trenutno gradi elektrarno na premog, za katero se ocenjuje, da bo vsako leto obratovanja povzročila škodo v višini do 5,7 mrd. ameriških dolarjev. Teh stroškov se pri izračunih cene energije, pridobljene iz premoga, ne upošteva – čeprav so še kako resnični!

Prav tako ne drži, da je jedrska energija prijazna podnebju (in s tem trajnostna). Upoštevajoč ves proces - od gradnje in vzdrževanja objektov (t.i. "remonti"), pa do rudarjenja in predelave goriva - jedrska energija v ozračje izpusti le 20 % manj CO2 od termoelektrarn.

 

MIT 2: OBNOVLJIVO ENERGIJO BI ŽE IMELI, AMPAK NE MORE ZADOSTITI NAŠIM POTREBAM

Obnovljiva energija je pripravljena na široko uporabo in zanesljivo deluje v državah širom sveta.

 • Mednarodna agencija za energijo: Vsaka država lahko v stroškovnem smislu učinkovito doseže visok delež vetrne in sončne energije.
 • Do leta 2050 bi obnovljiva energija lahko zadostila skoraj vsem potrebam po energiji po celem svetu.
 • Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, že sedaj 25 % svoje električne energije proizvede iz obnovljivih virov, njen cilj za leto 2050 pa je 80 %.
 • V Španiji je imela leta 2013 vetrna energija največji delež pri proizvodnji energije pred jedrsko energijo in energijo, pridobljeno iz premoga ter plina.
 • Obnovljiva energija je v kopenskem delu Španije pokrila 42 % potreb po električni energiji.
 • Leta 2012 se je na Kitajskem proizvodnja vetrne energije povečala bolj kot proizvodnja energije iz premoga.
 • Portugalska je v prvi četrtini leta 2013 več kot 70 % svoje električne energije proizvedla iz obnovljivih virov.
 • V devetih zveznih državah ZDA 12 % ali več njihove proizvedene električne energije predstavlja vetrna energija. V Iowi in Južni Dakoti ta delež presega 25 %.
 • Filipini 29 % svoje električne energije proizvedejo iz obnovljivih virov, njihov cilj za leto 2020 pa je 40 %.
 • Danska namerava do leta 2035 100 % svojih potreb po toplotni in električni energiji zadovoljiti z obnovljivo energijo, do leta 2050 pa namerava na tak način zadostiti vsem svojim potrebam po energiji. 
 • Več aktualnih novic s področja OVE si lahko ogledate v mesečnih novicah iz Energetske [R]evolucije na naši spletni strani.

 

23. april 2014

 

MIT 3: OBNOVLJIVI VIRI NE MOREJO ZAGOTAVLJATI ELEKTRIČNE ENERGIJE NEPRETRGOMA

Obnovljiva energija lahko zadosti vsem našim potrebam po energiji, in to na varen in zanesljiv način. Pri majhnih deležih, je uravnoteženje ponudbe in povpraševanja odvisno od skupnega upravljanja omrežja. Ko pa se deleži vetrne in sončne energije približujejo 30 % in več, postane pomembna pametna integracija.

Ključnega pomena je, da je mešanica virov porazdeljena po širokem območju: sončna in vetrna energija ter pridobivanje energije iz bioplina, biomase in geotermalnih virov. V prihodnosti bo svoj prispevek lahko dodala še energija pridobljena s pomočjo oceanov.

Pametne tehnologije lahko beležijo in upravljajo z vzorci porabe energije, omogočajo fleksibilno dobavo električne energije, ki sledi potrebam skozi cel dan, uporabljajo boljše možnosti skladiščenja energije in povezujejo proizvajalce, da skupaj tvorijo virtualne elektrarne. Z vsemi temi rešitvami si lahko zagotovimo želeno prihodnost, kjer bomo uporabljali le obnovljivo energijo. Potrebujemo le pametna omrežja, ki bodo z energijo ustrezno upravljala in zagotavljala, „da bodo naše luči lahko vedno prižgane“.

28. maj 2014

MIT 4: ELEKTRIČNO OMREŽJE NI SPOSOBNO PRENESTI OBNOVLJIVE ENERGIJE

Električno omrežje – sistem, ki predstavlja vez med elektrarnami in porabniki – je sposobno prenesti velike deleže različnih vrst obnovljive energije, če je za to zasnovano. Dodajanje vetrne in sončne energije obstoječemu modelu ni prava pot. Potrebujemo postopno preobrazbo celotnega energetskega sistema, tako da bo lahko zadostoval modernim trendom proizvodnje in porabe energije.

Tisti, ki trdijo, da bo vpeljava vetrne in sončne energije povzročila težave na omrežju, so običajno akterji, ki so „zaspali“ in obnovljive energije niso vzeli dovolj resno ter so prekomerno vlagali v fosilna goriva. Obnovljiva energija jim sedaj ogroža dobiček in povzroča, da njihov ostarel poslovni model postaja zastarel. Realno lahko na primer Evropa do leta 2030 preide na model, kjer proizvaja do 77 % energije iz obnovljivih virov in obenem vzdržuje dostopno varnost dobave.

Nemčija v svoje omrežje dodaja ogromne kapacitete obnovljivih virov energije. Kljub temu imajo enega bolj zanesljivih omrežij v Evropi (German Energy Blog).

 

KAJ JE PAMETNO OMREŽJE?
Pametno omrežje je sistem, ki lahko poveže (in preklaplja med) razne vire energije (sončna, vetrna energija itd.) na različnih mestih in omogoča konstantno dobavo električne energije uporabnikom. Omogoča nam, da zgradimo omrežje mest za proizvodnjo električne energije, ki bodo razpršeni po širokem območju. Tako nekomu, na primer, omogoča, da si na strehi svoje hiše postavi sončno elektrarno in neporabljeno električno energijo pošilja v omrežje. To je del tistega, zaradi česar omrežju nadenemo oznako „pametno“: sestavni deli lahko med seboj komunicirajo, kar omogoča dosti bolj fleksibilno, zanesljivo in učinkovito dobavo električne energije. S pomočjo pametnega omrežja ne bomo več zgolj pasivni porabniki energije, ampak aktivni proizvajalci in porabniki čiste energije obenem - protrošniki.

 

MIT 5: OBNOVLJIVA ENERGIJA ŠKODI OKOLJU

Ptiči in netopirji: Pogost argument proti poljem vetrnic je, da ubijajo ptiče in netopirje. Vendar pa, če se pred izgradnjo izvedejo študije vpliva na okolje in se ugotovijo vzorci obnašanja lokalnih ptic in ptic selivk, se temu lahko v celoti izognemo. Kot pri vsakem razvojnem projektu je tudi tu ključno, da se izvedejo takšne študije, da lahko zagotovimo varnost ptic in netopirjev. Društvo DOPPS (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije) potrjuje - z vidika izkoriščanja vetrne energije je v Sloveniji kar okoli 80 % površine, ki ne spada med zelo občutljiva območja za ptice.


Hrup: Raziskave so pokazale, da so pritoževanja nad hrupom, še posebej tistim, povezanim s polji vetrnic, pogosto nepovezana z dejanskim hrupom. V večini primerov je bilo ugotovljeno, da ljudje tem poljem v bistvu nasprotujejo iz estetskih razlogov – ki bi bili isti tudi v primeru načrtov za izgradnjo elektrarne na premog ali jedrske elektrarne. Izkazalo se je tudi, da je število pritožb zaradi „hrupa“ strmo upadlo, ko so dotični projekti obnovljive energije lokalnim skupnostim postale vir dohodka.


Raba zemljišč: Zemljo, ki se jo uporabi za projekte obnovljive energije, kot so na primer polja vetrnic, se še vedno lahko uporabi v namene poljedelstva in paše. Mednarodne izkušnje so potrdile, da prisotnost polj vetrnic nima nikakršnega vpliva na živino, in se bo le-ta pasla povsem do vznožja vetrnic.

Odtis proizvodnje obnovljive energije: V nasprotju z energijo iz premoga in jedrsko energijo, obnovljiva energija „odplača“ svoj ogljični odtis, in to v dokaj kratkem obdobju. Glede na to, kje so bile narejene, plošče s sončnimi celicami svoj ogljični odtis „odplačajo“ v približno štirih letih. Vetrna elektrarna moči 2 MW svoj ogljični odtis „odplača“ v pol leta, medtem ko naslednjih 19 let oskrbuje 500 gospodinjstev s čisto, obnovljivo energijo (Science Daily).

Elektrarne OVE potrebujejo ogromno surovin in so po koncu obratovanja odpadek: Vetrne elektrarne so zgrajene iz betona, kovine, bakra in umetne mase. Prav vse komponente kot vmesni ali končni izdelek proizvajamo tudi v Sloveniji. Posamična vetrnica se v praksi postavi (in razstavi) v času enega tedna. Glavna surovina fotovoltaične elektrarne je silicij, ki je drugi najpogostejši element v Zemeljini skorji. Tudi fotovoltaične elektrarne se postavijo in razstavijo v zelo kratkem času. Že danes se hitro razvijajo različne metode recikliranja - v Evropi zbiranje in reciklažo izvajata PC CYCLE in CERES. Z zbiranjem in predelavo surovin začenjamo tudi v Sloveniji. Odstotek reciklaže presega 90 % (vir: First Solar).

 

28. maj 2014

 

MIT 6: GREENPEACE ŽELI TAKOJ ZAPRETI VSE ELEKTRARNE NA PREMOG IN JEDRSKE ELEKTRARNE

Greenpeacov model energetske [r]evolucije gradi na postopnem prehodu na obnovljivo energijo. Model je načrt, ki je bil razvit za več kot 30 držav in regij, z namenom, da sčasoma zmanjšamo našo odvisnost od premoga, nafte, plina in jedrskega goriva, medtem pa vse bolj vlagamo v obnovljivo energijo.

Popoln prehod na obnovljivo energijo vključuje 3 korake:

1. Povečanje energetske učinkovitosti: Ta korak je najpomembnejši. Govori o tem, da moramo energijo pametno porabljati, tako da naredimo več in pri tem uporabljamo vedno manj energije.


2. Preusmeritev vlaganj na projekte obnovljive energije in nenehno povečevanje vlaganj skozi čas.


3. Prenehanje vlaganj v nova fosilna goriva in jedrske elektrarne in obenem tudi zapiranje starih obratov, ko pridejo do konca svoje življenjske dobe.

28. maj 2014

Dafeng Power Station in China © Greenpeace / Zhiyong Fu


 

Preberite si še:

Članek: The Ecologist - Obnovljivi viri energije vs. jedrska energija: razbitje mitov (v angleškem jeziku)