Sončna energija

Stran - avgust 11, 2014
Sončna energija ima pomembno vlogo v številnih regijah širom sveta, njen potencial pa krepko presega trenutne svetovne energetske potrebe. Uporablja se jo lahko za proizvodnjo elektrike, za ogrevanje in celo za hlajenje. Potencial za uporabo sončne energije je omejen le s pripravljenostjo za izkoristek te priložnosti.

23. april 2014

© Paul Langrock / Greenpeace

 

Sončna energija omogoča fotosintezo, osnovo za rast rastlin, proizvodnjo naše hrane, ogrevanje na drva, pomembni pa sta tudi sončna toplota (fototermika) in sončna elektrika (fotovoltaika).


Fotovoltaika – elektrika se proizvede z uporabo dveh plasti pol-prevodniškega materiala, silicija. Med obema plastema, tj. med pozitivno in med negativno nabito plastjo, se ob sončni svetlobi generira elektrika. Fotovoltaika napaja manjše prenosne naprave, priročna pa je tudi za oskrbovanje odročnih krajev brez električnega omrežja – primer solarnega hladilnika (hlajenje hrane, cepiv idr.). Sončne celice se lahko vgradi tudi namesto običajnih strešnih elementov in tako hišam priskrbijo dodatno električno energijo ob visoki porabi, npr. ob hlajenju v najbolj vročih, poletnih dneh.

 

 

11. avgust 2014

Svetovna kapaciteta sončnih elektrarn med letoma 2004 in 2013. Vir: REN21.net


Fototermika – solarne termalne elektrarne preusmerjajo sončevo toploto z ogledal v središčno črto oz. točko, kjer se voda spreminja v paro, ki nato poganja turbine in ustvarja elektriko. Kapacitete teh elektrarn se močno povečujejo - z 366 MW leta 2006 na 3.425 MW v letu 2013 (REN21.net). Po letu 2020 se pričakuje vsakoletno povečanje kapacitet za 4.500 MW.

11. avgust 2014

Svetovne zmogljivosti elektrarn na koncentrirano sončno energijo med letoma 2004 in 2013. Vir: REN21.net

 

 

 
Sončno ogrevanje in hlajenje – Sonce se lahko uporabi tudi za direkten prenos toplote, tj. za ogrevanje sanitarne vode in prostorov – ta način uporabe sončne energije (»sončni kolektorji«) je najbolj pogost za gospodinjstva. V uporabi so vakuumske cevi (tudi v oblačnem vremenu) in ravne plošče. Vse bolj se uporablja tudi sistem solarnega hlajenja, ki dela po podobnem principu kot običajno hlajenje s klimatskimi napravami, tj. hlajenje in razvlaževanje zraka. Pričakuje se vse bolj razširjena uporaba teh sistemov po vsem svetu.

 

11. avgust 2014

Svetovna kapaciteta sončnih kolektorjev med letoma 2000 in 2013. Vir: REN21.net