Golosek finskega državnega zrelega gozda.

Maja 2005 so nove statistične raziskave pokazale, da je stopnja izkrčenih gozdov na leto do avgusta 2004 dosegla nov rekord: 26.130 km2 oziroma šest razdalij metov nogometne žoge na minuto.

Od leta 1950 je bilo posekanih 20% svetovnih pragozdov in tisti, ki so ostali v Indoneziji in Afriki, bodo izginili v naslednjih desetletjih, če se bo uničenje nadaljevalo s tako hitrostjo. To pa spodbuja še netrajnostna in nelegalna lesna industrija, ozemeljsko špekuliranje in kmetijstvo.

Svet s tem izgublja na tisoče rastlinskih in živalskih vrst, kar lahko vodi do največjega vala izumiranja od izginotja dinozavrov pred 65 milijoni let.

Nelegalna in netrajnostna sečnja prispeva do 20% vseh emisij CO2, kar prinaša katastrofalne posledice za globalni podnebni sistem in za več kot 1,2 miljardo ljudi, katerim so gozdovi pomembni za preživetje.

Kot glavni uvoznik lesa iz tropskih, borealnihin subarktičnih gozdov, je EU del problema: ocenjeno je, da je 50% v Evropi prodanega lesa posekanega nelegalno. Trgovanje z lesom je obarvano z korupcijo, nasiljem, nespoštovanjem človekovih pravic in pranjem denarja.

Nelegalna sečnja stane države, ki predelujejo les, od 10 do 15 miljard evrov na leto. To se lahko primerja z 10 miljardami evrov, potrošenimi s strani Evropske komisije v letu 2002 v obliki pomoči.

Greenpeace si prizadeva za ustanovitev moratorija na pogubna dejanja v zadnjih še nedotaknjenih gozdnih pokrajinah, za vzpostavitev globalne mreže zaščitenih območij gozdov in za zakonodajo, ki bi zaustavila prodajo nelegalnih in netrajnostnih lesnih proizvodov na tržišču EU.

Tako bi družbe postale odgovorne za svoja dejanja, države proizvajalke lesa pa bi dobile večjo podporo pri pospeševanju trajnostnega ravnanja z gozdovi in reformami politik.

Prav tako mora EU zagotoviti, da njena javna uprava dobavlja samo les, pridobljen legalno, v skladu s trajnostnimi načeli in kupljen pod nadzorom Sveta za nadzor gozdov (»Forest Stewardship Council« -FCS) ali certificirane lesne izdelke.


Naše globalne kampanje