Golosek finskega državnega zrelega gozda.

Greenpeace si prizadeva za ustanovitev moratorija na pogubna dejanja v zadnjih še nedotaknjenih gozdnih pokrajinah, za vzpostavitev globalne mreže zaščitenih območij gozdov in za zakonodajo, ki bi zaustavila prodajo nelegalnih in netrajnostnih lesnih proizvodov na tržišču EU.

Svet s tem izgublja na tisoče rastlinskih in živalskih vrst, kar lahko vodi do največjega vala izumiranja od izginotja dinozavrov pred 65 milijoni let.

Nelegalna in netrajnostna sečnja prispeva do 20% vseh emisij CO2, kar prinaša katastrofalne posledice za globalni podnebni sistem in za več kot 1,2 miljardo ljudi, katerim so gozdovi pomembni za preživetje.

Kot glavni uvoznik lesa iz tropskih, borealnihin subarktičnih gozdov, je EU del problema: ocenjeno je, da je 50% v Evropi prodanega lesa posekanega nelegalno. Trgovanje z lesom je obarvano z korupcijo, nasiljem, nespoštovanjem človekovih pravic in pranjem denarja.

Prav tako mora EU zagotoviti, da njena javna uprava dobavlja samo les, pridobljen legalno, v skladu s trajnostnimi načeli in kupljen pod nadzorom Sveta za nadzor gozdov (»Forest Stewardship Council« -FCS) ali certificirane lesne izdelke.