Umazana politika = umazana energija

Fotografija | junij 20, 2013

Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji: “Ob zavedanju, da danes poznamo alternativo premogu, dileme več ne bi smelo biti. Vsako izgubljeno življenje je življenje, ki bi ga lahko ohranili.” Ob tem se sprašuje: “Kako dolgo bomo še dopuščali, da nam neodgovorna politika in interesi energetskih lobijev vsiljujejo energijo, ki nas ubija?”