Umazana politika = umazana energija

Fotografija | junij 20, 2013

Prof. dr. Metoda Dodič Fikafak, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: “Velik problem je neozaveščenost o vplivih onesnaženega zraka na zdravje, saj je problem težko naslavljati tudi zaradi dejstva, da se posledice ne pokažejo takoj. V razpravi o TEŠ 6 zdravstveni vidiki sploh niso bili izpostavljeni. Pri sprejemanju tveganja razlikujemo med tveganji, za katere se zavestno odločimo, na primer kajenje, ter tveganji, za katere se ne odločimo sami - tak primer je kurjenje premoga. ”