2 träffar
 

Cartagena Protocol - biosafety

Sida | 7 maj, 2008 på 10:16

Greenpeace background documents for all Cartagena Protocol meetings on liability and redress.

Förorenaren betalar - inte!

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 19 februari, 2013

1992 antogs vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio en internationell princip, kallad Polluters Pays Principle (PPP), det vill säga att förorenaren betalar. Denna princip gäller dock - av princip - inte kärnkraftsindustrin.

1 - 2 av 2 resultat.