Vad är ”miljörörelsen”?

Miljörörelsen är inte någon myndighet som gör saker för miljön. Det är inte bara Greenpeace, Naturskyddsföreningen, WWF eller någon etablerad miljöorganisation.

Miljörörelsen är NI.

Miljörörelsen är individers optimism och förändringsvilja. Människor som engagerar sig i saker som är viktiga, som organiserar sig för ett mål, som ger av sig själva, sin tid och energi för att försöka medverka till att saker och ting blir bättre.

I Norrköping har en grupp människor dragit igång ett viktigt, annorlunda och spännande klimatinitiativ - Klimatriksdag 2014. Så här beskriver de sitt projekt: ”Det var tyst om klimatförändringar i 2010 års valrörelse. Det får inte hända igen! Därför ordnas i år en symbolisk Klimatriksdag, ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ. Syftet är att få samtliga partier att föra upp klimatfrågan på agendan till valet i höst.

Klimatriksdagen genomförs den 6-8 juni i Norrköping. Under denna helg möts aktivister, experter och "helt vanliga" människor för att ta fram kraftfulla, radikala men fullt genomförbara förslag att konfrontera politikerna med i valrörelsen. Vi kan inte vänta in saktfärdiga politiker, vi vill börja gå mot ett hållbart samhälle!”

Klimatriksdag är ett exempel på vad miljörörelsen kan vara, och Greenpeace stöder och uppmuntrar initiativet.

För mer information och anmälan se www.klimatriksdag2014.se