Mindre kött - mer grönt!

Vår köttkonsumtion är ett stort miljö- och klimatproblem. För att nå en hållbar livsmedelsproduktion behöver den globala produktionen och konsumtionen av kött och andra animalieprodukter minska med minst 50% till 2050.

Hur mycket animaliska produkter vi kan konsumera hållbart i olika delar av världen beror delvis på lokala förhållanden men det är också viktigt att omställningen mot hållbarhet blir rättvis. Därför kommer vi i den rika världen, som redan äter mycket kött, behöva minska vår konsumtion snabbare. För oss i Västeuropa innebär det att vi borde minska köttkonsumtionen med omkring 70% redan till 2030.

Greenpeace arbetar ständigt för att lösa de största globala miljö- och klimatproblemen. Skriv upp dig här om du vill veta mer om hur vi jobbar och hur du kan bidra.

Läs mer i vår internationella rapport om mat och miljö här.