Isbjörn

Sverige tar i maj över ordförandeskapet i Arktiska rådet.

Idag röstade EU:s parlament om hur de ser på Arktis framtid. Mycket glädjande var att parlamentet har insett att Arktis är mycket sårbart och står inför stora risker i takt med att isen smälter undan. Oljeutvinning, ökad fartygstrafik och ett industriellt fiske som rör sig allt längre norrut in i områden som tidigare varit helt orörda är något som redan sker och förutspås öka rejält när klimatförändringarna gör Arktis mer åtkomligt. 

Parlamentet gav nu tydliga besked till kommissionen att mer vetenskap om ekosystemen och effekterna av t ex oljeutvinning behövs innan nya stora utvecklingsprojekt görs i Arktis.

Det här är ju ett litet steg i rätt riktning och visar att det är många som är oroade över vad som sker i Arktis. Men det är ju bara prat och det är ju vad som görs i praktiken som kan skydda Arktis på riktigt. Flera av EU:s medlemsländer är mycket aktiva i oljeutvinningen i Arktis. Även svenska intressen, både statliga Sjöfartsverket och privata Stena Drilling, tjänar pengar på att hyra ut fartyg för oljeborrning och projektering i Arktis.

Tanken på en oljekatastrof som den i Mexikanska golfen, men förflyttad till Arktis där möjligheterna att sanera bort oljan är försvinnande små, är mardrömslik. Arktis och alla de människor och olika djur och växter som lever där behöver allt skydd de kan få för att kunna stå emot trycket från oljejättarna. Där kan EU och alla vi europeiska medborgare spela en viktig roll. Sverige tar i maj över ordförandeskapet i Arktiska rådet och kan då gå i täten och visa vägen mot ett Arktis där miljön får högsta prioritet.

Här kan vi hjälpa våra folkvalda politiker genom att ge dem ett tydligt mandat från svenska folket att vi vill att de inte backar från yttre påtryckningar utan står upp för vad som är rätt: skydda Arktis!

- Therese Jacobson