Av Iréne ombord på Esperanza

Bush, Fukuda: end whaling
©Greenpeace/Jiri Rezac
Så här är vi nu, strax utanför japanskt territorialvatten. Det verkar som att den japanska valfångstflottan inte vill lämna hamn än. De vill inte dra onödig internationell uppmärksamhet till sig. Just nu är den japanske premiärministern Yasuo Fukuda nämligen i Washington och träffar George W Bush.

Det bästa vore förstås om de bestämde sig för att ligga kvar vid kaj även efter mötet, och skrotade sitt fejkade valforskningsprogram. Många japanska skattebetalare skulle nog hålla med. Tyvärr är det mest troligt att fartygen kommer att kasta loss så fort det politiska mötet är över, och styra mot valreservatet i Södra ishavet. Vi tänkte hålla dem sällskap.

Det är nu 20 år sedan den japanske regeringen bestämde sig för att deras valfångst var "vetenskaplig". Det sammanträffade märkligt nog med det internationella förbudet mot kommersiell valfångst året innan (1986).

Resultatet vad denna så kallade forskning är minst sagt magert, men valarna slaktas, styckas, paketeras och levereras till Japan. Och sparas i en stor frusen hög.

- 95% av japanerna äter sällan eller aldrig valkött.

- Mer än två tredjedelar av den japanska befolkningen stödjer inte valfångsten.

- År 2006 låg nästan 4 000 ton valkött från den "vetenskapliga" fångsten fruset, oätet och osålt.

[Gallupundersökning, 2006 ]

Jag har försökt ta reda på varför valfångsten fortsätter, trots att det inte ens finns någon rikig marknad. Förklaringarna är minst sagt förvirrande - jag måste nog be att få återkomma om det.

- Iréne