För många svenskar är ett lass färska räkor, gärna inköpta direkt från fiskebåten, det som sätter riktig guldkant på sommaren – i alla fall om den spenderas på västkusten. Men i år har nykokta räkor en skämd bismak. Anledningen: Den omfattande dumpningen av små räkor som vi avslöjade i rapporten Fiskare som fuskar fortsätter i stor skala enligt Sveriges Radio och Göteborgs Posten.

Det är danska yrkesfiskare och Sveriges Lantbruksuniversitet som nu slår larm om fortsatt omfattande fusk och illegal dumpning, sk high grading, av räka i den svenska fiskeflottan. I e-post till Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som Greenpeace tagit del av, rapporterar danskarna hur de upprepade gånger fiskat sida vid sida med svenska båtar i samma storlek, med snarlika redskap, men när fångsten sedan landats är det något som inte stämmer.

Danskarna har ofta redovisat uppemot 70 procent råräka, dvs mindre räkor, och 30 procent stora räkor, sk kokräka. Svenskarna har vid samma fiske i många fall redovisat ingen eller mycket lite fångst av den mindre lönsamma råräkan. Istället fyller de hela sin kvot med kokräka som ger upp till 14 gånger bättre betalt, inte minst om den säljs direkt till turister på kajen, utan mellanhänder.

Dumpning av finfin småräka är ett enormt slöseri med utmärkt mat. Men fusket innebär också att den totala fångsten ökar mer än vad räkbeståndet tål, fler räkor än vad som är tänkt får helt enkelt sätta livet till.  Det gör de danska yrkesfiskarna oroliga. Danskarna har nämligen som regel betalat stora summor pengar för den individuella fiskekvot de fiskar på i Skagerrak. När enorma mängder räkor dumpas döda överbord minskar hela beståndets storlek och nästa år kommer de att få fiska mindre räka än i år. Redan i år minskades kvoterna. Mindre kvot innebär mindre intäkter och problem att betala tillbaka banklån de tagit för att betala för kvoter och fartyg. Därför är danskarna arga och mejlar Havs- och vattenmyndigheten sina fångstuppgifter, samtidigt som de kräver att Kustbevakningen skärper fiskerikontrollen till havs för att stävja fusket.

I december skrev landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Dagens Nyheters debattsida att: ”Jag kan inte acceptera att det förkommer uppgradering i svenskt fiske såsom nu påtalats inom räkfisket. Lagen är här tydlig, det är helt förbjudet att kasta tillbaka lagligt fångad fisk och skaldjur. Det är Havs- och vattenmyndigheten som har som uppdrag att kontrollera och se till så att reglerna för fisket följs. /…/ Jag förutsätter att myndigheten och näringen snarast hanterar problemet och att det blir ett stopp på fusket.”

Men hittills har ingenting hänt. Jag har själv tagit upp frågan med både riksdagspolitiker och Björn Risinger, generaldirektör för HaV, under Almedalsveckan på Gotland. Nu verkar myndigheten äntligen lyssna. Igår rapporterade Ekot att HaV nu ska skärpa fiskerikontrollen till havs. Jag utgår ifrån att det innebär kontroller av fångsten ombord på fiskebåtarna i samband med att trålen tas ombord. Regelbundna stickprov av den typen är idag det enda säkra sättet att kontrollera att inte småräkorna dumpas i havet.

Men grundproblemet är fortfarande att allt för många och effektiva fiskefartyg fiskar efter alltför få fiskar och skaldjur. Den svenska räkflottan med 65 fartyg är betydligt större än den danska med totalt 12 fartyg. Samtidigt är danskarnas kvot dessutom mycket större än svenskarnas. Först när fiskeflottans storlek anpassats till bestånden kan fisket bli både hållbart och lönsamt.

Fisket efter räka med bottentrål kräver enorma mängder bränsle och orsakar stora skador på havsmiljön, särskilt när det bedrivs i skyddade havsområden med stora naturvärden. När lönsamheten blir dålig tvingas yrkesfiskarna finkamma även känsliga havsområden – som till exempel Bratten i Skagerrak - för att få ekonomin att gå ihop.

Därför är det oerhört viktigt att regeringen och ansvariga myndigheter nu prioriterar arbetet med att krympa den svenska räkflottan så att fisket kan bedrivas utan att havsmiljön skövlas. Först då kommer jag tycka att räkorna smakar riktigt gott igen.