En seger som förhoppningsvis kommer att förändra livet för några av de mest utsatta människorna i Arktis. Det ryska oljebolaget Lukoil har dömts att betala böter på 20 miljoner dollar för bolagets många oljeutsläpp i Komi-regionen i norra Ryssland.

Komiregionen i norra Ryssland

Jag var första gången i Komi 2012 och när jag tänker tillbaka på den resan minns jag fortfarande den känsla av hopplöshet och skuld som jag kände då.

Hopplöshet för att det var så massivt. I hela området kunde man känna lukten av olja och kemikalier, träden var döda och vart du än gick så såg du ett oljeutsläpp. Det fanns inte längre några fiskar och man kunde med blotta ögat se oljan på vattenytan. Detta i samma floder som lokalbefolkningen hämtade sitt dricksvatten.

Skuld för att jag kunde lämna området efter några dagar och åka hem igen. Dessa gästvänliga människor som bjöd in mig i sina hem och erbjöd ett mål mat hade inte samma möjlighet. De är bundna till sin region då man i Ryssland inte bara kan flytta hur som helst, speciellt inte när du tillhör ett urfolk. Detta betyder att de flesta kunde välja mellan att svälta eller att arbeta för samma oljebolag som ödelagt deras land, deras natur och deras försörjningsmöjligheter.

Böterna för Lukoil innebär inte att allt kommer att bli bra igen och Greenpeace kommer inte att sluta kämpa förrän alla oljebolag helt slutat söka efter mer olja. Dock är det ett tecken på att de lokala myndigheterna denna gång valt att inte ignorera sitt folks lidande och förhoppningsvis kommer de att fortsätta att ställa oljebolagen till svars för all förstörelse.

Det betyder att när jag nu tänker tillbaka på mitt besök i Komi så har hopplösheten och skulden tillfälligt bytts ut mot en tro på framtiden.

Detta arbete är en del av ett projekt som Svenska PostkodLotteriet stöttar för att tillsammans verka för urfolken i Arktis. Stort tack!

Bli en del av rörelsen för att skydda Arktis du med!

Jon Burgwald