1995 presenterade Greenpeace SMILE- (small intelligent light efficient) teknologin för personbilar. Syftet var att sätta tryck på bilindustrin så att de skulle minska den genomsnittliga förbrukningen för personbilar. På EU-nivå diskuterades då bindande mål för utsläppen från personbilar till max 120g koldioxid per kilometer. Ett mål som bilindustrin skulle behöva nå 2010. Bilindustrin själva föredrog väntat nog ett icke-bindande frivilligt avtal istället – vilket de också lyckades få.

Det blev senare tydligt att bilindustrin inte skulle klara av att nå det icke-bindande frivilliga målet. EU-kommissionen tröttnade på att vänta på bilindustrin och aviserade i januari att de nu ville lagstifta om målet, med förändringen att det nu ska uppnås till 2012.

Samtidigt som nu larmrapporter om klimathotet kommer in med allt allvarligare budskap, som att koncentrationen av växthusgaser stiger allt snabbare och att isen i Arktis minskar i en oroväckande takt, tog EU-parlamentarikerna igår ett stort kliv i FEL riktning. Parlamentarikerna röstade då om på vilken nivå man skulle lägga utsläppsmålen och när de ska vara uppnådda. Istället för att höja kraven på bilindustrin och därmed skapa en effektivare och miljövänligare europeisk bilpark, valde de röstade EU-parlamentarikerna alltså för att skuta upp tidpunkten till 2015 och försvaga målet till 125g. Klimatsmart? - Knappast.

Av Sveriges 19 EU-parlamentariker röstade 8 för en förbättring av förslaget, 6 röstade för den försämringen som tillslut fick majoritet och 5 svenska ledamöter hade viktigare saker för sig än att rösta i den här frågan.

Så här röstade de svenska EU-parlamentarikerna:

Förbättring av förslaget:

Carl Schlyter (mp)

Jens Holm (v)

Eva-Britt Svensson (v)

Jan Andersson (s)

Göran Färm (s)

Inger Segelström (s)

Héléne Goudin (jl)

Nils Lundgren (jl)

Försämring av förslaget:

Charlotte Cederschiöld (m)

Christofer Fjellner (m)

Lena Ek (c)

Olle Schmidt (fp)

Lars Wohlin (kd)

Maria Carlshamre (fi)

Ej närvarande:

Anna Hedh (s)

Åsa Westlund (s)

Gunnar Hökmark (m)

Anna Ibrisagic (m)

Anders Wijkman (kd)

/Martina