Idag, någon gång mellan 11.30 och 14.00, kommer hela EU-parlamentet att rösta om hur EU-länderna ska sköta sitt fiske i framtiden. Det är historiskt. Tidigare har fiskeriministrarna alltid själva gjort upp om hur EU:s fiskefartyg ska fiska, både här hemma och i fjärran farvatten. Resultatet: en havsmiljö i kris. Över hälften av fiskbestånden är överfiskade samtidigt som fiskenäringen förlorar både pengar och arbetstillfällen.

I förra veckan besökte jag EU-parlamentet tillsammans med kollegor från andra miljöorganisationer för att påminna ledamöterna om hur viktig dagens omröstning är. Att döma av snacket i korridorerna kommer en majoritet att kräva en mycket mer omfattande reform än det förslag som fiskeriministrarna redan ställt sig bakom. Efter påtryckningar från Greenpeace och er supportrar valde dock Sverige att säga nej till ministrarnas urvattnade förslag.

den 6 februari 2013

 

Nästa fas i fiskerireformen blir en trialog, dvs en förhandling mellan EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Slutresultatet blir alltså en kompromiss mellan de olika reformförslagen. Därför är det väldigt viktigt att så många EU-parlamentariker som möjligt stöttar det förslag som tagits fram av parlamentets fiskeriutskott. Ett svagt stöd kommer nämligen att användas som ett slagträ av de fiskeriministrar, från t ex Frankrike och Spanien, som vill underminera reformen i de kommande förhandlingarna. På samma sätt kan EU-parlamentet å sin sida använda det faktum att Sverige och andra länder inte ställde sig bakom ministrarnas förslag. Det är därför som dagens omröstning är viktig.

PS Följ omröstningen och fiskerireformen på Twitter under hashtagen #CFPreform DS