Klimatförändringarna är historiens mest omfattande och akuta problem. Såväl orsaker som lösningar beror till stor del på hur vi producerar och konsumerar energi, och ingenstans blir dessa samband så tydliga som i Kina.

Här stavas problemet kolkraft. Kinas enorma ekonomiska tillväxt har skapat en massiv
ökning av kolkraftverken, som i sin tur orsakar gigantiska utsläpp av koldioxid.  Men den här utvecklingen kan vara på väg att förändras och kanske har du missat något som är ganska hoppingivande i alla nedslående klimatrapporter:

Under 2012 har Kinas produktion av el från vindkraft för första gången ökat mer
än den från kolkraft. Det väcker hopp för klimatet. Greenpeace har länge arbetat för att bromsa kolkraftens expansion och ersätta den med förnybar energi, till exempel vindkraft. Nu kan detta mål vara inom räckhåll.

Så vad händer i Kina?  

Under de senaste decennierna har kolkraften expanderat kraftigt i Kina. Landet har världens största befolkning och konsumerar hälften av jordens koltillgångar. Det har gjort att Kina släpper ut mest koldioxid i världen, och i dag ligger Kina även på samma utsläppsnivå per person som EU. Problemen med kolanvändningen brukar i debatten ofta kopplas ihop med landets industrialiseringsprocess som fått miljoner av Kineser att lämna fattigdomen.

Under året har larmrapporter om de svåra luftföroreningarna, som bland annat plågar Peking, äntligen nått den kinesiska allmänheten, som fått något av ett miljöuppvaknande sedan man insett att kolkraften även har en stark inverkan på luften som människor andas.

Detta är viktigt för oss. Under de senaste åren har Greenpeace genomfört en rad undersökningar för att öka medvetenheten om hälsoriskerna med luftföroreningar samt sambandet mellan kolanvändningen och föroreningarna. Vi har medverkat till att hundratals miljoner kineser debatterat luftföroreningarna i sociala medier och vi har lyckats att sätta igång en omfattande mediedebatt om hur hälsorisker hänger ihop med kolanvändning. Dessutom har vi belyst andra konsekvenser av kolanvändningen, till exempel den oerhörda vattenförbrukning som behövs för att rengöra kolet och kyla kraftverken.

Resultatet efter flera års kampanjarbete är att regeringen i Kina har, för första gången någonsin, antagit ambitiösa mål för hur mycket små partiklar som får finnas i luften. Regeringen har också gått med på våra krav om en offentlig övervakning av föroreningarna. Nu har vi även börjat se signaler om att regeringen överväger begränsningar av kolkraftsexpansionen. I år har ett pilotprogram för handel med utsläppsrätter lanserats i Kina. Kolproblemen börjar sakta tas på allvar.

Dali Zhemoshan Wind Farm in YunnanA worker stands looking out over the Dali Zhemoshan Wind Farm, which is Yunnan’s first wind power plant, as well as China’s highest, at an altitude of 2,800-3,006 meters (9,186-9,862 ft). It started power generation in December 2008.11/13/2009 © Bao Lihui / Greenpeace

Sedan 2004 har vi arbetat hårt för att föra fram vindkraft som ett realistiskt alternativ till kolkraften. Från början bemöttes det med skepticism men har nu gradvis lett till att den förnybara energin firat triumfartade framgångar.

Förra året ökade produktionen av vindkraft dubbelt så mycket som kolkraften, i absoluta tal, och för fjärde året i rad har Kina varit världsledande inom vindkraft. Vindkraften har nu gått om kärnkraften och blivit landets tredje största energikälla för elproduktion.

Nu arbetar vi för att succén ska upprepas – fast med solenergi! Och även solenergin ser ut få ett allt starkare stöd i den kinesiska politiken. I år väntas den kinesiska solenergimarknaden bli störst i världen!

Men vårt viktigaste mål förblir att bromsa användningen av kol. Trots alla positiva trender är situationen i Kina allvarlig och vi måste arbeta hårdare än någonsin för att uppnå positiv förändring. Kolkraften dominerar ännu, och står för 80 procent av all elproduktion i landet.

Det mesta av Kinas kol används direkt av industrin, och här behövs lösningar. Att förändra allt detta kommer att ta tid, men vi ser faktiskt tecken på att en vändpunkt kan nås de närmaste åren – något som måste ske om klimatet ska räddas!  Vi behöver bara din hjälp för att nå dit!

Hjälp oss att bromsa expansionen av kolkraft i Kina.

Harri Lammi
Rådgivare för Greenpeace kolkampanj i Peking, Kina