Norge är ett mycket aktivt oljeland i Arktis med mängder av oljeplattformar längs hela sin kust. I sina egna vatten vill de inte tillåta oljeborrning i isfyllda vatten för att det är för riskabelt, och det är bra.

Norge har ju ganska nyligen fått uppleva hur svårt det är att sanera när olja läcker ut i is. För ett par år sedan gick lastfartyget Godafoss på grund en bit utanför Oslo och läckte ut olja i vattnet. Trots närheten till teknik, utrustning och kunskap (de skandinaviska länderna är världsledande på oljeolyckor under vinterförhållanden på grund av alla transporter i Östersjön) kunde de inte göra annat än att försöka få upp oljan genom att lyfta oljedränkta isflak med grävskopa ner i containrar och använda kvastar och hinkar.

Protest mot Statoil i Norge

Men trots att Norge har insett att det inte går att få upp oljan på ett bra sätt ur isfyllda vatten låter den norska regeringen sitt statsägda oljebolag Statoil förbereda oljeborrning i isfyllda vatten i resten av Arktis. De har licenser i mycket svåra och isfyllda områden i USA, Kanada, Grönland och nu också Ryssland.

 

Statoil har ingått ett partnerskap med det ryska oljebolaget Rosneft, världens smutsigaste oljebolag. Tillsammans planerar de att utvinna olja ur ryska Arktis.

Rosneft är ansvariga för stora oljeutsläpp på land i ryska Arktis och man har inte visat någon förmåga eller vilja att sanera den oljan. Det har lett till att mark och vatten har förorenats och de människor som bor i områdena blir allt sjukare av den smutsiga luften, maten och vattnet.

Det här är det företag som Statoil nu vill gå ut i Norra ishavet med för att tillsammans pressa upp mer olja. Olja som vi inte kan använda om vi ska ha någon chans att klara klimatmålet om att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader det här århundradet.

Nej, det är hög tid att hjälpa Norge och Statoil att stoppa sig själva. Skriv till Norges statsminister Jens Stoltenberg och uppmana honom att på Statoils årsmöte i maj rösta för de två motioner som handlar om att Statoil måste dra sig ut både oljesandsutvinningen och planerna på oljeexploatering i Arktis isfyllda vatten. Hittills har mer än 34 000 människor skrivit till honom och vi måste bli ännu fler om vi ska överrösta lockropen från oljeindustrin och kortsiktiga vinster.

/Therese