I går avslöjade en Greenpeace-rapport att två av tre plagg från H&M, Adidas och 12 andra globala klädföretag innehåller de giftiga och bioackumulerande ämnena nonylfenoletoxylater. När H&M sent på eftermiddagen till slut kom ut med en kommentar valde de att mer eller mindre förneka att vi faktiskt hittat ämnet och skyllde på att vi använde för låga gränsvärden.

H&M förnekar att det är ett problem att miljögifter hittats i fyra av de sex H&M-plagg vi testat.

Det är mycket märkligt att de valde att slå ifrån sig resultatet istället för att bli oroade över att vi faktiskt hittat ett ämne de själva bannlyst från produktionen. Ett ansvartagande företag borde rimligtvis undersöka vad som har brustit i produktionsledet.

Vad handlar då den här diskussionen om gränsvärden om? Jo, H&M har satt ett gränsvärde på 100 ppm (100mg/kg). De anser att nivåer under 100 ppm är för osäkra att mäta. Det är de inte! Att vi genom ett oberoende ackrediterat laboratorium hittat 5-20 ppm nonylfenoletoxylater i fyra av de sex plagg vi testade från H&M är ett bevis på att de farliga kemikalierna har använts i produktionen.

Inga mätbara nivåer av nonylfenoletoxylater innebär inte heller med automatik att de inte används i produktionen, utan att det mycket väl kan ha tvättats ut innan kläderna hamnade i butikerna. H&M säger att de testat ett av de plagg vi testade och att de då inte funnit kemikalierna. Men det enda det bevisar är att deras metod missar att deras leverantörer använder kemikalien. Att göra kontrollmätningar av halten nonylfenoletoxylater i färdiga plagg är, på grund av tvättningen, inte ett bra sätt att kontrollera att produktionen sker utan de förbjudna ämnena.

Flera klädföretag arbetar redan idag för att minska utsläppen i produktionsländerna genom att ersätta vissa farliga kemikalier med mindre farliga alternativ. H&M har en så kallad chemical restrictions list. Problemet med den är dock att de inte offentligt redogör för vilka kemikalier på listan som är helt förbjudna och vilka som tillåts i låga halter.

H&M har under lång tid tagit problemen med kemikalier på allvar. Därför är företagets agerande extra oroande. Inte minst då det är dags för H&M, och andra klädföretag som Adidas, att ta nästa steg och förbättrar kontrollen av produktionen samt upprätta en plan för hur de ska genomföra en utfasning av alla farliga kemikalier till ett givet datum. Ett viktigt steg är att skaffa sig en fullständig överblick över de kemikalier som idag används och släpps ut i samband med tillverkningen av produkterna och att offentligöra resultatet. Nike och Puma har redan gått med på att på frivillig väg fasa ut alla farliga kemikalier i hela produktionskedjan till 2020. Nu är det dags för H&M och Adidas att anta utmaningen och ta ytterligare ett steg för att avgifta sin produktion. Och visst ni får gärna göra det ännu snabbare!

Patrik Eriksson

Se också en längre debattartikel på http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/24/hm-m-ste-ta-krafttag-mot-giftiga-kemikalier