Chalimat (Chalja) Tekejeva. Foto: Liza Udilova/Greenpeace.

Jag heter Chalja, och jag har arbetat med Greenpeace i Ryssland i över tre år för att försöka göra världen lite bättre.

Jag älskar skogen. Särskilt de nordliga skogarna med deras vilda skönhet. Men skogen spelar också en ovärderlig roll för oss alla. Det är helt enkelt inte möjligt för oss människor att leva utan orörda skogar eftersom de är hem åt miljoner arter – från enkla mossor och svampar till majestätiska björnar – och eftersom de hjälper oss att motstå klimatförändringen.

>> Skriv under namninsamlingen för att rädda det norra skogsbältet!


Sångsvanar i Dvinskij-skogen i Archangelsk i Ryssland. © Greenpeace

I norra Ryssland har vi fortfarande kvar väldiga områden av orörd gammal skog. Men de håller på att försvinna i en skrämmande takt. Ett exempel är Dvinskij-skogen i Archangelsk-regionen. Det är en fantastisk plats, som har varit i stort sett orörd av människor under tusentals år. Dvinskij-skogen är hem åt skogsren och sångsvan, som bägge finns på Archangelsk-regionens rödlista för hotade arter, och åt björn, järv och andra arter.

Men i dag håller Dvinskij-skogen på att försvinna. Mina kolleger på Greenpeace i Ryssland har undersökt ett antal ryska företag som förstör ett av de sista intakta skogslandskapen i Dvinskij-skogen.


Förstörelse av intakta skogslandskap i Archangelsk i Ryssland. © Greenpeace

Skogsföretagen har börjat äta sig in i kanten på Dvinskij-skogen. Och de planerar att expandera in i hjärtat av Dvinskij. Det betyder att denna skog kan vara borta om tio år. Om bara tio år!

Detta sker trots att regionala myndigheter redan år 2011 beslutade att avsätta Dvinskij-skogen som ett skyddat område. Men av oklara anledningar har det skyddet ännu inte kommit på plats i praktiken.


Industriell avverkning i Archangelsk. © Greenpeace

De företag som är verksamma i området säljer virket vidare så att det hamnar hos några av världens mest kända varumärken. Du känner säkert till dem – det är märken vi stöter på varenda dag. Det rör sig om SCA (som äger Libero, Libresse, Tork m.fl.), McDonald's, Nestlé, PepsiCo och andra företag.

Jag älskar skogen. Och jag är en miljöaktivist. Men jag är också en konsument. Jag försöker vara en miljömedveten sådan. Men jag känner tvivel inför produkter jag använder varje dag.

Häromdagen gick jag till min lokala matbutik för att köpa mat och toapapper och sånt. Affären var full av varor jag inte kunde lita på! Jag slår vad om att du kan se samma sak nästa gång du går och handlar. Jag vet inte längre vilka produkter som är gjorda av träd från Dvinskij-skogen, skogen som jag älskar. Som konsument vill jag inte vara en del av problemet. Det kan väl inte företagen heller vilja, de som tillverkar produkterna jag använder?

Greenpeace uppmanar företagen att ansluta sig till kampen för att rädda Dvinskij-skogen och andra skogar med höga naturvärden runtom i det norra skogsbältet.

Skogsbolagen som avverkar och företagen som köper råvarorna måste tillsammans ta ansvar för att vi inte ska förlora detta ekosystem för alltid.

>> Skriv under namninsamlingen för att rädda det norra skogsbältet!

>> Ladda ner rapporten Eye of the Taiga 

Chalimat (Chalja) Tekejeva är pressekreterare hos Greenpeace i Ryssland
Denna blogg finns även på engelska.