Kanske handlade det om det faktum att vindkraftverken i Japan klarade tsunamin och fortsatte producera energi samtidigt som kärnkraftsverken totalhavererade; kanske var det Tysklands avvecklingsbeslut, notan efter Fukushima (som vi ännu inte vet var den kommer att sluta) eller kanske helt enkelt insikten om att vi måste ställa om till förnybar energi och energieffektiviseringar om vi vill rädda klimatet.

Nu står det i varje fall klart att Japan vill satsa på förnybar energi utan kärnkraft.

Det är inte bara det enda rätta att göra efter de förödande härdsmältorna i Fukushima - Japan sänder med beslutet en stark signal till omvärlden att Japan är beredda att ta en ledande roll när det gäller framtidens energi: förnybara energislag.

Nu måste premiärministerns vilja också implementeras i den realpolitiska verkligheten och Japan måste omedelbart dra tillbaka alla planer på att bygga nya reaktorer och förbereda en stegvis avveckling. Människors säkerhet måste sättas i främsta rummet.

Redan idag har man skapat 370000 nya jobb i Tyskland med hjälp av den förnybara energins framväxt. Nu kan Japan bli nästa land som ger sig in i racet till framtiden och tävlar om var den storskaliga förnybara produktionen ska ligga var de nya teknologierna ska utvecklas och var jobben ska skapas.

//Isadora