"Kom igen Lena!", sjöng Håkan Hellström för några år sedan så att halva Sverige fick gåshud. Har vi tur kan vi sjunga det igen!

Att vi fått en ny miljöminister i Sverige tänder nämligen hopp för oss i nätverket Hej då GMO. Vår nya miljöminister Lena Eks tidigare ställningstagande om GMO kan tyda på att Sverige kan har möjlighet att bli GMO-fritt.

Jag tycker inte heller om GMO! Vi ska ha en väldigt tydlig försiktighetsprincip rörande sådana grödor. Detta sättet att lägga mattor av patent som Microsoft och Monsanto håller på med är lika illa oavsett om det gäller grödor eller mjukvarupatent”,  svarade miljöminister Lena Ek (C) när hon kandiderade till EU-parlamentet år 2009.
 
När vi ställde en fråga till Lena Eks stab i EU-parlamentet i somras fick vi veta att Ek i egenskap av Europaparlamentariker har röstat med miljöutskottets ändringsförslag om EU-medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av GMO av miljöskäl.

Det finns olika anledningar att förbjuda odlingar av GMO-grödor av miljöskäl. Resistens mot bekämpningsmedel och risker för den biologiska mångfalden är några exempel. De flesta GMO-grödor som odlas i världen har blivit toleranta mot växtgifter. Det tydligaste exemplet är det kontroversiella växtgiftet Roundup, som tillverkas av kemijätten Monsanto.

Tittar man på vad forskningen, visar nya studier att så kallade glyfosatbaserade växtgift, som Roundup, kan ha skadliga effekter på både miljön och människors hälsa. Exponering för glyfosat har kopplats till såväl fortplantningsstörningar som cancer och neurologiska störningar.

Jag hoppas att vår nya miljöminister fortsätter vara kritisk mot GMO och håller på principen att vi ska låta försiktighet ligga till grund för jordbruk och livsmedel.

För vet du Lena - jag tycker inte heller om GMO!