Snart sätter sig många av oss vid julborden. De flesta har förstått att vid alla läckra rätter på bordet så hör inte ålen hemma. Denna uråldriga fisk är akut utrotningshotad och att äta den är att bidra till att den försvinner för alltid.

Trots det serveras det fortfarande ål på restauranger och säljs i matbutiker. Greenpeace volontärer har nu i december gått till restauranger och matbutiker i flera städer runt om i Sverige. De har informerat personal och ägare om ålens utsatta situation och frågat om de säljer eller serverar ål. De flesta har redan insett vansinnet i att servera ål och gör inte det. De som fortfarande säljer ål kan i de flesta fall tänka sig att sluta när de inser vilket dåligt skick populationen är i.

Mängden ung ål, glasål, som kommer till Europa från lekområdena i Sargassohavet, har minskat med 99 procent jämfört med 1970-talet. Det är den ålen som ska växa upp, vandra till sötvatten och växa sig stor för att sedan kunna återvända till de fjärran lekområdena för att leka och producera nya ungar. Den främsta orsaken till minskningen av mängden ål är fisket, enligt forskarna i internationella havsforskningsrådet ICES. De har länge rekommenderat minskat fiske på den europeiska ålen och nu går de ännu längre: All åldödlighet orsakad av människan ska minska till så nära noll som möjligt. De pekar ut Sverige, i en nyligen utkommen rapport, som ett EU-land där försöken att minska fisket har gett minst resultat på mängden fångad ål. Sverige är dessutom ett av de länder i Europa som fiskar mest ål.

Det rimmar oerhört illa med regeringens försäkringar att de arbetar för ett hållbart och långsiktigt fiske. Fiskeriverket har föreslagit en del inskränkningar i ålfisket, men det är inte tillräckligt. Fisket efter ål i svenska vatten måste upphöra om ålen inte ska utrotas. Andra länder, som Norge och Irland, har redan stoppat ålfisket i sina vatten och det är vår jordbruksminister Eskil Erlandsson som genast måste stoppa ålfisket i Sverige. Den europeiska ålen har redan förts till randen av utrotning på grund av hänsynslöst fiske och en kaosartad europeisk fiskeripolitik.

Eskil Erlandsson, ge ålen en chans till överlevnad i julklapp, stoppa ålfisket!