Miljöminister Andreas Carlgren svarar nu på den kritik Greenpeace i måndags framförde på DN debatt.  I ett blogginlägg hävdar han att ”Bättre havsmiljö prioriteras” och att det är ”långt ifrån så illa som framställs”.

Kan vi då andas ut? Knappast!

Carlgren väljer att inte ens bemöta kritiken om att Sverige nu bryter mot EU:s miljölagar (habitatdirektivets artikel 6.1 och 6.2)  genom att inte ens försöka reglera det destruktiva fisket som fortgår i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund utanför Kattegatt.

Enligt EU:s regelverk ska ett fullgott skydd mot alla hot, inklusive fiske, vara infört senast sex år efter att området pekats ut. Den gränsen är nu passerad med råge.  Därmed, precis som med vargjakten, kan Sverige släpas inför EU-domstolen.

Carlgrens blogg

Istället konstaterar Carlgren att regeringen ”redan denna vecka” går vidare med ett regeringsbeslut ”snarast möjligt” om att peka ut dessa Natura 2000-områden ”plus många fler” som så kallade SAC (Special areas of conservation).

Det är mycket oroande, eftersom statusen SAC i praktiken bara är ett kvitto på att regeringen anser att områdena har ett fullgott skydd och att en bra förvaltningsplan finns på plats.

Går regeringen vidare och ger Fladen och Lilla Middelgrund SAC-status är det ett godkännande av fortsatt skövling av marina skyddade områden – några fiskerestriktioner behövs alltså inte för att regeringen ska vara nöjd.

Greenpeace har i flera år påmint regeringen om behovet av att reglera fisket i marina skyddade områden i allmänhet, och i Natura 2000-områden som Fladen och Lilla Middelgrund i synnerhet.

I de allra flesta skyddade marina områden, i svenskt territorialvatten, kan Sverige redan nu reglera fisket. Det arbetet är inte påbörjat. Med undantag av ett fåtal pilotprojekt saknar alla andra områden skydd mot destruktivt fiske.

I utsjöområdena måste Sverige gå genom EU för att reglera fisket. Det har man inte ens försökt göra.

Andreas Carlgren måste nu sluta snacka och börja agera. I Sverige måste fiskeregleringar införas omedelbart. Ett moratorium på fisket i alla marina skyddsområden är inte orimligt, det rör sig om fem procent av våra hav!

I EU måste han verka för att göra fiskereglering enklare i marina skyddade områden – om det inte lyckas riskerar Carlgren att få stå till svars för fiskeriministrarnas misslyckande. Det är inte bra, varken för Carlgren eller för havsmiljön.