Therese JacobsonIndustrin och arktiska länder som Ryssland förbereder en kraftigt ökad skeppstrafik i Arktis när klimatförändringarna gör att isen smälter. Det debatterades igår på ett sjöfartsseminarium med mingel i Almedalen. Man pratade mycket om tidsvinster för transporter av varor och olja mellan Europa och Asien och naturligtvis ekonomiska vinster. Eftersom det är väldigt inne att slänga in ett hållbart, miljö eller grönt ord ska det såklart leda till stora miljövinster med minskad bränsleförbrukning från transporterna.

Men riskerna för miljön är stora, med ekosystem som redan är påverkade av klimatförändringar, föroreningar och mycket annat. De skepp som ska frakta olja, kemikalier och containrar måste få hårda restriktioner för att minimera riskerna för haverier och för att deras utsläpp inte ska förvärra isavsmältningen. Vad som händer när en tanker full med olja havererar i arktiska förhållanden syns fortfarande mer än 20 år senare i Alaska, där Exxon Valdez spillde ut mängder med olja och orsakade död och förstörelse för tusentals och åter tusentals fåglar, fiskar, uttrar och valar, och dessutom slog sönder den lokala fiskeindustrin.

Om industrin och de arktiska kuststaterna menar allvar med att vilja förhindra liknande olyckor förutsätter jag att de jagar den internationella organisationen IMO (International Maritime University) så att arbetet med en polarkod för skeppstrafik blir bra och färdigställd, samt att Norra Ishavet blir klassat som ett Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Det säger inget i sig om vilket skydd ett hav får, men det är ett viktigt steg för att få en internationell förståelse för hur sårbara ekosystemen i Arktis är och att särskilda och strängare regler måste gälla. Sedan kan man fylla ramen med de regler som är nödvändiga. Vissa tecken tyder på att det finns ett intresse för det här från både industri och politikerhåll.

Eftersom Sverige råkar vara ordförande i Arktiska rådet har Sveriges representant Carl Bildt en strålande möjlighet att driva på arbetet och göra något bra för Arktis. Att det inte granskas mer vad Sverige gör som ordförande i ett organ som är så högaktuellt och för oss geografiskt viktigt som Arktiska rådet är mycket märkligt. Bättring!

Sen hade det ju varit fint om Miljöpartiet i sitt Almedalstal hade nämnt detta mycket viktiga faktum. Kommer de andra partierna vidröra frågan?