Måndagen den 20 december träffades EU:s miljöministrar. EU-rådet skulle diskutera flera saker, en av dem kommissionens förslag att åter låta EU:s medlemsländer själva besluta om att begränsa eller
förbjuda odling av GMO.

Och faktum är att Sverige, som alltid varit en av Europas mer GMO-vänliga länder, också erkände problemet med att risker och effekter av GMO inte utretts tillräckligt. Man vet helt enkelt inte vad konsekvenserna är.  

Den första kommersiella odlingen av GMO-potatis i Sverige misslyckades med att visa att myndigheter och företag är kapabla att tillgodose kontroll över GMO-odlingen och inte riskera miljö och hälsa.
Potatis är först och främst mat för människor, varför riskera vår mat för GMO-företagets experiment?

För två veckor sedan levererade Greenpeace och Avaaz det första så kallade medborgarinitiativet i Europa till EU-kommissionen. Över en miljon européer uppmanade EU-kommissionen att stoppa GMO till dess att vi har oberoende vetenskaplig granskning som kan bedöma risker och eventuella konsekvenser med GMO. Vi har också konstaterat att det handlar om makten över maten. Det är inte bara en fråga om risker.

När det nu var rådsmöte misstänkte jag att Sverige skulle stötta kommissionen och inte bry sig om de stora orosmomenten: hur GMO påverkar den biologiska mångfalden, uthålligt jordbruk och människors hälsa. Men miljöministern verkar ha förstått att det inte finns tillräcklig vetenskaplig grund för att godkänna GMO. Äntligen kan Greenpeace och miljöministern enas om en sak gällande GMO!

Men en stor skillnad kvarstår: Greenpeace tycker att så länge man inte vet vad riskerna och konsekvenserna av GMO är ska man inte odla det. Miljöministern tycker att det är helt ok att fortsätta odla, trots att man inte vet vad riskerna kan vara.

Jag tycker det är dags för miljöministern att agera och stoppa GMO!

Greenpeace och nätverket Hej då GMO kommer att fortsätta följa den spännande debatten.

Fortsätt gärna att sprida länken till namninsamlingen – ju fler vi är, desto bättre! http://www.greenpeace.org/GEpetition

Rapport: Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning