I sitt tal i Almedalen pratade Maud Olofsson om omställningen till ett smart och effektivt samhälle baserat på förnybar energi. Hon anmärkte också på att klimatfrågan hamnat i skymundan i media, trots att utsläppen fortsätter att stiga och behovet av en omställning blir allt mer akut.

Och även om Maud inte nämnde Centerpartiets nu uttalade vision om 100 % förnybar energi till 2050 i sitt tal visar dagens inlägg på DN-debatt tydligt att andra delar av partiet nu inser att de måste visa att de menar allvar med miljöpolitiken och därmed stärka ambitionerna. Annars riskerar nästa partiledare att liksom Maud få äran att vinna Miljöförbundet Jordens Vänners så kallade Greenwash award nästa år. Blir det Annie Johansson hoppas vi att hon håller fast vid den framtidsvision hon tidigare i veckan talade om som ”grön energi, gröna shejkrar och grönt guld” och verkligen gör slag i saken.

Nu hoppas vi att det blir verkstad av allt Centerpartiets snack. Med tanke på de gångna åren är det inte så lätt att bara ta dem på orden. Och när Tomas Kåberger, Energimyndighetens generaldirektör, säger att man inte kan hålla på och säga att Sverige är bäst när vi faktiskt inte är det, är det läge sluta upp med de tomma orden och motbevisa honom genom handling.

Färre DN-debattinlägg, färre reaktorer i Sverige och fler terawattimmar förnybar energi, fortare!

//Isadora