Klockan 03.30 natten till idag enades EU-parlamentet och EU:s fiskeriministerråd om en politisk kompromiss i reformen av den nya fiskeripolitiken. Mycket av de tekniska detaljerna i överenskommelsen återstår för tjänstemännen att reda ut, men på det stora hela är fiskerireformen ett rejält steg i rätt riktning.

För oss som har följt reformen från start – då de första utkasten lades fram för över fyra år sedan – känns det nästan overkligt. Lite tomt.

Greenpeace fartyg Arctic Sunrise utanför den franska fiskehamnen St Malo den 24 maj 2013. Under våren har fartyget turnerat runt i hela Europa för att mobilisera det småskaliga fisket för en radikal och genomgripande fiskereform. På banderollen står det: Utan fisk, inga fiskare.

Allmänheten och inte minst alla Greenpeace supportrar, här i Sverige och i resten av EU, har visat ett stort engagemang för reformen. Så sent som igår överlämnade Greenpeace 110 000 pappersbåtar från allmänheten till EU:s makthavare med krav på en reform för mer hållbart och småskaligt fiske i EU. Här hemma har 100-tals människor vid flera tillfällen personligen kontaktat landsbygdsminister Eskil Erlandsson och uppmanat honom att stå upp för en radikal reform. Det fick också fart på riksdagens ledamöter som genom en majoritet i EU-nämnden gjorde klart för regeringen att den inte fick ge efter för Frankrike, Spanien och de andra länderna som hela tiden försökt underminera reformen. Och i EU-parlamentet har Isabella Lövin (mp) i gröna gruppen visat vägen och drivit på för en bra reform, utan hennes insatser hade reformen sannolikt blivit ett fiasko. Christoffer Fjellner (m) har gett Isabella och fiskerireformen värdefullt stöd, trots motvind, i EU-parlamentets konservativa grupp.

Till alla er som engagerat er - tack!

För miljörörelsen tar nu nästa steg vid, att se till att politikernas beslut faktiskt omsätts i verkligheten. Den senaste reformen av EU:s fiske, år 2002, innehöll många bra beslut som sedan aldrig infördes i praktiken på grund av bristande politisk vilja. Det ska inte få upprepas.

Läs mer här.

Jan Isakson