Det finns dagar då jag kan känna att den energirevolution som vi pratar om och som behövs för att rädda klimatet, redan står framför dörren. Framtiden är här. Så var det i fredags när jag var i Lidköping för att tala om klimathotet vid invigningen av världens första anläggning för flytande biogas. Biogasen produceras av restprodukter och att det är flytande gör att den kan användas i tunga lastbilar. Volvo har utvecklat en lastbil som kan använda biogas i dieselmotorn och den kombinationen gör att både energieffektivisering och alternativa bränslen går hand i hand. Det är spännande att se hur sådana projekt lyckas, trots motgångar under byggandet. Jag hoppas att kunskapen om denna teknik nu sprider sig, båda i Sverige och utomlands. Visst, anläggningen är jättedyr. Men om vi inte lyckas med omställningen, kommer kostnaden för klimatförändringen vara betydligt mycket dyrare. Framtiden kommer att visa hur mycket billigare den här anläggningen kan bli i serieproduktion och när man har lärt sig av de första barnsjukdomarna. Men det här exemplet visar att det finns lösningar även för tunga transporter och att vi kan lösa klimatproblemen om vi verkligen satsar på det.

Jag pratade även om de falska lösningar som finns inom bioenergi, när det inte tas hänsyn till avskogning av regnskog eller konkurrens av grödor med matproduktionen, och att det är viktig att alltid vara granskande mot energikällan, så att vi inte ersätter klimatförstörande fossila bränslen med klimatförstörande skogsskövling. Den diskussionen förs just nu i Bryssel och många har förstått risken med ohållbar bioenergi. Den svenska regeringen blundar fortfarande och vill inte acceptera regler som säkerställer att bara hållbara lösningar accepteras. Lyckligtvis finns det vissa kommuner och företag som ligger steget före.