Greenpeace activists use a flying boat with a banner reading “Go Solar” during an action at the Vega oil rig in Sicily.

Det pågår en solrevolution i världen. Kina ligger i täten och fördubblade förra året sin installerade kapacitet av solenergi (även om landet fortfarande är beroende av fossil energi).

I USA, där Trump vill satsa på gammal smutsig kolkraft och väcka liv i dödförklarade oljeledningar, sker också en dramatisk utveckling av solenergi. Förra året ökade marknaden för solenergi med nära 100%. Solbranschen genererar fler jobb än branscherna för kol, olja och fossilgas sammantaget.

Även i Sverige händer saker. På senare år har det skett en kraftig ökning av solenergi, om än från väldigt låga nivåer. Regeringen har tagit flera viktiga steg för att underlätta utvecklingen. Sverige har goda förutsättningar för en expansion av solel. När nu skatten för större anläggningar i princip tas bort kommer vi att se allt fler solanläggningar på kommunala fastigheter och köpcentra.

Villaägare kan skatta sig lyckliga – de har möjlighet att radikalt sänka sina elkostnader och samtidigt vara en del av den viktiga energiomställningen.

Men en viktig pusselbit saknas. De som bor i lägenhet är utestängda från solrevolutionen eftersom de inte får ta del av möjligheten till skattereduktion.

Solenergi är en hållbar energikälla. Om den byggs ut bidrar den till att tränga ut smutsig fossil energi eller farlig kärnkraft. Men den fyller också en annan viktig funktion: den minskar beroendet av storskaliga kraftverk till ett mer lokalt och decentraliserat – och demokratiskt – energisystem.

Det är en rättvisefråga. Ska solrevolutionen ta fart måste alla få vara med.

En utredare har sett över saken och tanken var att regeringen skulle presentera förslag den sista januari. Men av någon anledning har detta inte blivit av.

Nu måste regeringen skyndsamt lösa ut den här frågan och ge alla samma möjlighet att vara en del av solrevolutionen – även de många svenskar som bor i lägenhet.

Du kan hjälpa till! Skriv under uppropet om Förnybar el på lika villkor.