Greenpeace gjorde i förra veckan strålningsmätningar i staden Fukushima och den mycket kontaminerade regionen Iitate. Vi uppmätte minskade strålningsnivåer på ett par ställen, men också många hot spots som inte åtgärdats inne i staden Fukushima.

den 23 oktober 2012 Fukushima strålningsmätare

Det som är mest oroande är att det nu finns officiella mätstationer runt om i hela staden som visar helt fel siffror. Mellan 16:e och 19:e oktober undersökte vi 40 st. mätstationer. I 75 % av fallen var nivåerna på mätstationerna lägre än nivåerna i deras direkta närhet. På vissa ställen var nivåerna 6 ggr högre än vid mätstationen bara 25 meter bort.


Tyvärr är det här är inget nytt problem redan I mars i år stötte vi på en mätstation i Watari som placerats på en fläck där jorden hade bytts ut. Så fort man förflyttade sig en liten bit bort från mätstationen steg värden snabbt.

Myndigheternas vilja att tona ner problemen visar sig också genom att de har prioriterat att sanera vissa offentliga områden som skolor och parker men vårt strålningsteam på plats hittade många hot spots runt om i hela staden. Det är oacceptabelt att man efter så här lång tid fortfarande inte ens lyckats sanera staden närmast kärnkraftverket. Vårt team på plats kunde också konstatera att det bara fanns ett fåtal saneringsarbetare på plats i staden.

I Iitate däremot pågick det en hel del saneringsarbete men problemet där är regionens geografi. Ett bergslandskap med mycket skog i omgivningarna som riskerar att åter kontaminera staden med strålning om det blåser, regnar eller när snön smälter på våren.

Greenpeace team intervjuade sex stycken personer som bor i Iitate och vad de alla hade gemensamt var att de inte litar på officiell information från myndigheterna. De lokala myndigheterna å sin sida vittnade om att de saknar resurser, saneringspersonal samt riktlinjer och engagemang från de nationella myndigheterna.

 

Återigen visar situationen att den japanska regeringen försöker tona ner problemen och kärnkraftskatastrofens omfattning. Det visar också att man inte klarat av att hantera situationen och garantera sina medborgares säkerhet. Man slösar pengar från restaureringsfonden på att sanera folktomma områden samtidigt som de ställen där många människor befinner sig fortfarande inte sanerats. Folk i staden Fukushima är fortfarande utsatta för en stor risk.

Den japanska regeringen måste öppna ögonen för situationen, erkänna sina misstag och agera på det faktum att det fortfarande finns ett stort behov av skydd från radioaktiv strålning och kompensation hos befolkningen. Människor har rätt till riktig information så att de kan skydda sig och börja bygga upp sina liv på nytt.