Jag vet inte om man ska skratta eller gråta över fisket efter Östersjötorsk. Den senaste veckans utveckling lämnar en overklig, Kafkaliknande, känsla efter sig. Jag är nog närmre gråt än skratt. Efter att EU kommissionen stängt det polska fisket pga. utbrett svartfiske har nu även det svenska fisket tillfälligt stängts, pga osämja om hur mycket torsk som fiskas illegalt. Årets kvot är nästan slut. Småtjafs om vem som räknat rätt pågår mellan Fiskeriverket i Göteborg och EU-kommissionen i Bryssel. Detta småtjafs är dock en västanfläkt jämfört med diskussionerna mellan Warsawa och Bryssel.

Den svenska regeringen och Fiskeriverket gör sig till åtlöje genom att blunda för svartfisket. Håll torskfisket stängt för i år. Och när ni ändå håller på, låt stängningen vara nästa år och året därpå. Sedan kan vi öppna för ett hållbart fiske! Genom att inte acceptera det svenska fiskestoppet hamnar Sverige i samma fiskebåt som Polen och riskerar att legitimera det polska ifrågasättandet av EU-kommissionens siffror. Vill du verkligen det, jordbruksministern?

I Warsawa har man satt den förra fiskeindustrirepresentanten Halubek som vice minister med ansvar för fiskefrågor. Det är som att låta Lars Vilks få smycka en moské. Halubek har tidigare varit representant för Polish Fishermen Union, och som sådan uttryckt offentligt att polska fiskare fångar 100 % mer än tillåtet för att överleva. I förra veckan började polska fiskare fiska illegalt i direkt trots mot EU-kommissionens förbud. Den polska regeringen, där Halubek ingår, säger att den inte uppmanar till brott men att ingen fiskare ska straffas om de fiskar svart.

Halubek har också sagt att de polska fiskeriinspektörer som fann 3,5 ton illegal torsk i förra veckan agerade utan tillstånd från regeringen och att det var en provokation mot den polska regeringen och polska fiskare. Detta säger regeringen om sin egen myndighetsutövning! Skratta eller gråta? Skrattet fastnar i halsen. De gånger jag mött Halubek har han suttit tyst i ett hörn och lyssnat – han verkar inte prata engelska. Han har inte verkat intresserad av att lyssna på andras åsikter utan bara att föra fram sina egna. Är det ett tecken på att den politiska krisen i Polen är akut? Nyval är utlyst i förtid till 21 oktober.

2005 fick Frankrike böta 57 miljoner euro för liknande brott. Kommer EU-kommissionen att våga sätta hårt mot hårt? Polen håller på att bli Gossen Ruda i EU, och det finns flera aktuella brott mot fiske- och miljölagstiftningarna. Just nu håller EU-kommissionen att stämma Polen för brott mot naturvårdslagstiftningen i Rospudadalen i östra Polen, där regeringen vill bygga en motorväg genom ett Natura 2000 område. Det är mycket viktigt att nu Kommissionen verkligen ser till att det blir för dyrt och jobbigt för Polen att fortsätta svartfiska.

Torskfisket i östra Östersjön är i kris. Åratal av för höga kvoter i kombination av stort svartfiske har resulterat i ett nästan kollapsat torskbestånd. Nu är det nog. Ska nästa generation fiskare få odla alger istället?

/Staffan