Vi delar ut information utanför H&M.

UPPDATERING 110920:
Natten till den 20 september blev det klart att H&M ställer sig bakom utmaningen att avgifta modet. Senast 2020 kommer världens näst största återförsäljare av kläder, med ca 700 underleverantörer och klädproduktion i 1700 fabriker, att fasa ut alla farliga kemikalier ur hela produktionskedjan.H&M har även gått med på att se till att deras underleverantörer offentliggör vilka farliga kemikalier som släpps ut från fabrikerna där kläderna produceras.

Igår hjälpte vi på Greenpeace H&M att dekorera ett femtiotal skyltfönster runt om i världen med budskapet - Avgifta framtiden! - och i dag informerar vi H&M:s kunder. Vi hoppas att H&M ska fasa ut alla farliga kemikalier - precis som Nike, Puma och Adidas redan åtagit sig att göra.

Ett av de testade H&M-plaggen.För några veckor sedan släppte vi resultatet av en undersökning där vi bland annat testat förekomsten av farliga kemikalier i H&M:s kläder. Ett oberoende laboratorium testade flera klädmärken och i 4 av 6 testade H&M-plagg hittades nonylfenoletoxylater, en grupp kemikalier som H&M själva förbjudit i produktionen.

Tyvärr har H&M:s reaktion inte riktigt varit den vi förväntade oss. Istället för att ta undersökningen på allvar - har de ifrågasatt resultatet och lagt ut rökridåer. Jag förstår inte riktigt varför. De borde vara lika bekymrade som vi är över att en kemikalie som de har förbjudit har hittats i deras kläder. Vilket i sin tur innebär att den används i produktionen.

De nivåer vi hittat (på 5-20 ppm nonylfenoletoxylater) är lägre än de gränsvärden de själva satt i sina stickprover (över 100 ppm). H&M menar felaktigt att man inte med säkerhet kan mäta nivåer under 100 ppm och att vårt resultat inte är tillförlitligt. Jag förstår att de som följer debatten blir förvirrade av de olika ppm-nivåerna. Det är olyckligt eftersom diskussionen om gränsvärden riskerar att flytta fokus från att H&M behöver ställa sig bakom utmaningen att inom en given tidsram fasa ut alla farliga kemikalier från sin textilproduktion.

Med förhoppningen om att vi kan lägga diskussionen om gränsvärden bakom oss och istället fokusera på vad H&M behöver göra för att fasa ut användningen av farliga miljögifter så snart som möjligt, har vi bett en forskare vid enheten för analytisk miljökemi på Stockholms universitet att titta närmare på våra resultat.

Dr. Margaretha Adolfsson-Erici på Stockholms universitet har tagit del av resultaten från det oberoende ackrediterade laboratoriet som genomförde analysen. Hon konstaterar att hon är "väl förtrogen med den använda analystekniken, och bedömer dessa resultat som tillförlitliga".

Patrik Eriksson

- Patrik ErikssonLäs mer om kampanjen och agera