På söndagskvällarna sitter jag bänkad vid BBC-serien ”Frozen planet”. Detta fantastiska program får mig att hoppas ännu ivrigare  att Cairn Energy och de andra oljebolagen, som likt svultna hyenor hugger efter den Arktiska oljan, tar sitt förnuft till fånga. Ett hopp om besinning är den attitydförändring som just nu sker på Grönland där allt fler ifrågasätter oljebolagens risktagande med Arktis miljö och dess människor.

Qaqortoq, Grönland.

Mina kollegor, Jon och Karen, åker just nu runt på en informationsresa på Grönland där de berättar för studenter och politiker om de stora problemen med oljeutvinning och då speciellt med riskerna att borra i så svåra och känsliga områden som Arktis. Med stort intresse följer jag deras berättelser om de samtal de har med engagerade och oroade ungdomar och lärare - med de som bor i Arktis, de som kommer att få  allt som går snett med oljeutvinningen rakt i knäet. Deras närområde, deras inkomst (en majoritet av Grönlands inkomster kommer från fiske) och möjlighet att leva på ett traditionellt sätt hotas av klimatförändringar och oljekatastrofer.

Hittills har oljebolaget Cairn Energy tack och lov misslyckats totalt med att hitta olja under sina hårt kritiserade provborrningar de senaste somrarna. Jag hoppas att motståndet på Grönland växer sig ännu starkare. Jag hoppas att det leder till att Cairn, så väl som andra ansvarslösa oljebolag, håller sig borta i fortsättningen. Annars kanske en framtida uppföljning på "Frozen planet" blir allt annat än fantastisk.

Här ser du ett inslag från Grönländsk TV om informationsturen, ungefär 11 min. och 15s.  in i programmet:

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player 

Fler blogginlägg från Therese

Läs mer om Arktis