Kampen mot klimatförändringarna avgörs nu - och i EU-valet vi som väljare kan göra stor skillnad. Efter 30 år av vetskap om problemet, 30 år av ändlösa samtal, 30 år av handlingsförlamning, är det nu vi har vår chans. Kalla det ansvar om du vill, nu måste vi använda våra demokratiska slagträn – röstsedlarna – för att kräva utdelning.

Det är svårt att rangordna politikområden, men klimatfrågan är otvivelaktligen en av de enskilt viktigaste frågorna, nu och för framtiden. Klimat påverkar allt och alla på planeten Jorden, alla samhällssektorer, alla världsdelar. Vi måste förstå vad som står på spel. Och EU kommer att kunna vara en avgörande del av lösningen.

Det är det här som gör att EU-valet 25 maj ett så oerhört viktigt val. I EU finns inflytelserik makt och stor tillgång till kapital. Varje land har sitt eget ansvar för såväl utsläpp som för att vara ett föredöme, men varje land kan inte lösa frågan själv. Problemen, liksom lösningarna, saknar gränser.

Vad och vem du röstar på är upp till dig – det är du som bäst avgör vilka kandidater som på ett trovärdigt, modigt och verkningsfullt sätt kan axla ansvaret att ta ansvar för vägen ut ur klimatkrisen. Det vi på Greenpeace vill göra är att ge dig ett underlag för några av de frågor som för närvarande är viktiga på EU-nivå. När du gjort ditt, när du röstat, är det sedan din rättighet och skykldighet att ställa din kandidat mot väggen och kräva klimatutdelning.

Här är fem frågor som är viktiga i EU nu. Frågan din kandidat hur hen förhåller sig till detta!

 1. Tre ambitiösa, bindande målsättningar för EU:s klimat- och energipolitik till 2030.
  Dessa tre mål bör vara:
  55% minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser
  45% andel av EUs energikällor bör vara förnybara
  40% effektivisering av energianvändning och –distribution.

  FÖRKLARING:
  EU:s klimat och energipolitik till 2030 är avgörande för våra chanser att nå målet om att temperaturen på jorden inte ska stiga mer än 2 grader. Vi behöver ett mer ambitiöst mål för utsläppsminskningar än det på 40% som kommissionen nu har föreslagit. Ett ambitiöst mål skulle exempelvis göra det omöjligt för klimatvärstingen Vattenfall att fortsätta investera i smutsig brunkol. Men lika viktigt är ett ambitiöst och verkligt bindande mål för förnybar energi. Det minskar möjligheterna att satsa på kärnkraft som en del av en framtida energimix och ger incitament till att fortsätta att utveckla och investera i mindre etablerade förnybara energikällor som möjliggör kostnadseffektiva och nödvändiga utsläppsminskningar även i framtiden.  Målet för förnybar energi är också viktigt för att säkra Europas energioberoende, en fråga som ställts på sin spets i och med krisen i Ukraina.


 2. Reparera det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, det så kallade ETS (Emission Trading System).

  FÖRKLARING:
  Helt enkelt: det måste bli dyrt att släppa ut klimatgaser.
  Systemet med utsläppsrätter har kapsejsat. Tanken - att det ska vara dyrt och krångligt att släppa ut koldioxid - är god, men genom en allt för generös tilldelning av utsläppsrätter och kryphål i systemet har priset på ett ton koldioxid sjunkit så mycket att inte kostar mer än något kilo äpplen i snabbköpet. Nästa mandatperiod kan de politiker vi nu ger vårt förtroende reparera skadan - om de bara vill och vågar!

 3. En gemensam politik för skyddet av Arktis.

  FÖRKLARING:
  EU behöver vara en stark röst för ett skydd av Arktis. Därför behöver vi förtroendevalda som säkerställer att EU verkar för ett nätverk av skyddade marina områden, inklusive de internationella vattnen runt nordpolen. För att skydda Arktis måste EU även verka för ett strikt regelverk kring utvinning av olja och gas i området som inkluderar ett förbud mot oljeborrning i isfyllda vatten.

 4. EU ska tillämpa en restriktiv kemikaliepolitik som bygger på försiktighetsprincipen.

  FÖRKLARING:
  Som konsument ska du kunna känna dig säker på att de produkter du köper inte innehåller skadliga kemikalier. Därför behövs en kemikaliepolitik som inte bara reglerar användandet av skadliga ämnen i produktion inom EU utan också begränsar import av skadliga ämnen genom produkter som exempelvis i kläder och skor.

 5. Garantera att EU:s gemensamma fiskeripolitik införs och efterlevs. Stoppa allt destruktivt fiske i marina, skyddade områden. 

  FÖRKLARING:
  Jag gissar att du liksom jag vill kunna äta fisk även i framtiden. Därför är det viktigt att EU:s nyantagna genomensamma fiskeripolitik nu implementeras på ett sätt som faktiskt garanterar ett hållbart fiske.  Dessutom pågår fortfarande bottentrålning i flera skyddsvärda marina områden trots att det faktiskt är förbjudet. Vi behöver ha EU-politiker som ser till att vi skyddsvärda områden skyddas.


SÅ GLÖM INTE ATT RÖSTA!