floods in UKJag stötte på ett interessant lackmustest för hur klimatförändringarna tågar in i ‘vanliga’ människors liv när jag talade med min mamma i telefon häromdagen. Hon började prata om vädret världen över och hur crazy det har varit den senaste tiden. Hur extremt det blivit. Jag påminde henne om att det är just sånt som jag tjatat om i 25 år nu, men utan att känna någon tillfredsställelse i att konstatera att ”jag hade rätt”.

Men det slog mig att så mycket extremt väder drabbar olika delar världen samtidigt, eller till och med kommer hem till oss, kan kanske leda till att klimatförändringen blir  verklig  istället för att vara en teoretisk konstruktion som forskare varnar för och som vi läser om i tidningen.

Inget enskilt extremt väderfenomen kan egentligen härledas till klimatförändringen, trots att det finns de som nu letar efter fingeravtryck från vårt fossilberoende i just enskilda event.

Det ser ut som om vinterns väderfenomen passar väl in i prognoser och trender om vad som händer när vi släpper ut mer växthusgaser  i atmosfären. Till exemplet att vi enligt FN:s klimatpanel IPCC:s olika scenarier ska förvänta oss att regioner som redan är blöta kommer att bli ännu blötare, och torra regioner kommer få ännu mindre nederbörd.

Den extrema hettan i Australien minns många av oss kanske mest för att en rad tennismatcher fick ställas in. Men värmeböljan  innebar även okontrollerbara skogsbränder, 300% fler hjärtattacker, och torka i stora områden.

Den andra extremiteten såg vi i både USA och Storbritannien. USA har de senaste månaderna genomlevt extrem kyla, medan man i Storbritannien sett syndaflodliknande regn och översvämningar. Det som oroar mest med det är inte bara att det är konsistent med prognoser av ett klimat i förändring, utan även att det lär vara orsakat av att jetströmmen förändras på grund av det smältande Arktis. Detta är ett fenomen som ännu inte finns med i prognosen om hur allvarligt läget kan bli ganska snart för oss.

Vem betalar för alla dessa skador? Klart är att ett land som Filipinerna som drabbades av supertyfonen Haiyan inte kan hosta upp skadekostnaderna själva, men även i rikare länder som Australien, Storbritannien och USA är det osäkert om alla kostnader täcks av försäkringar. Och när försäkringspremierna blir så dyra kan det göra att vanligt folk inte längre har råd.

Intressant nog så finns det en lista med 90 företag och institutioner som ansvarar för nästan två tredjedelar av alla fossila bränslen som nu förändrar vårt väder. Det är dessa bolag som profiterat mest på vårt fossilberoende. Det är även de som har mest interesse att vi inte går över till en ekonomi baserad på förnybar energi. Men fler och fler uppmärksammar både företagens historiska ansvar och nuvarande motstånd till förändring. Ännu bättre är att möjligheterna att låta den som förorenar betala för skadorna de åstadkommer ökar när skadekostnaderna nu blir tydligare och tydligare.