Under FN:s klimatmöte i Durban hade jag en diskussion på SVT Debatt med Svenskt Näringsliv om EU:s klimatmål. Jag påvisade i en artikel att Svenskt Näringsliv motarbetar en höjning av EU:s klimatmål från 20 till 30 procents minskning av utsläppen till 2020, vilket Svenskt Näringsliv också medgav i en replik.

Greenpeace anser att en uppgradering av EU:s klimatmål från nuvarande 20 procent till 30 procent är nödvändig, inte bara för att det är viktigt att visa ledarskap i klimatfrågan och att injicera ny fart i de internationella klimatförhandlingarna, men även för att det skulle gynna den gröna omställningen i Europa.  Men Svensk Näringsliv tycker istället att ett höjt klimatmål skulle leda till att industrin flyttar från Europa.

Nu har EU-kommissionen tagit fram en ny undersökning vars resultat Greenpeace välkomnar.  Ett högre klimatmål innebär enligt utredningen mer energi- och bränslebesparingar, en mer innovativ ekonomi, fler arbetstillfällen och högre energisäkerhet. Med tanke på det allvarliga ekonomiska läge Europa befinner sig i borde väl Svenskt Näringsliv välkomna en åtgärd med så positiva effekter?

EU-kommissionen uppskattar att de bränslebesparingar ett högre klimatmål innebär motsvarar kostnaderna för de nödvändiga investeringar i t.ex. förnybar energi som behövs för att klara av det höjda klimatmålet. Dessutom skulle ett högre klimatmål ge förbättrad luftkvalitet och hälsofördelar.

Efter det misslyckade klimatmötet i Durban är det ännu viktigare att EU går före och genomför en genomgripande grön energiomställning. Så vad väntar vi på?

Följ mig gärna på Twitter: @MartinaKrueger